UNIZO overhandigt ondernemersprioriteiten aan de lokale politieke partijen.

Print
UNIZO overhandigt ondernemersprioriteiten aan de lokale politieke partijen.

Foto: Thierry Dekkers

Heers - Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 heeft UNIZO Heers op donderdag 12 april 2018, alvast haar dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

We hopen dat de UNIZO ondernemersvereniging van Heers met dit document duidelijk heeft gemaakt wat we met deze UNIZO-prioriteiten willen bereiken.

Economie is de motor van iedere gemeente en die motor wordt aangedreven door alle ondernemers, in alle sectoren, van klein naar groot, van jong tot oud. Elk van deze ondernemers die gevestigd is in onze gemeente wil het beste voor zijn onderneming.

Wij, ondernemers, vragen aan het toekomstig gemeentebestuur om een krachtig economisch beleid te voeren want enkel op die manier kunnen wij in de beste omstandigheden functioneren.Wij, ondernemers, geven aan de gemeente ook iets in de plaats. De gemeente kan op ons rekenen voor het creëren van arbeidsplaatsen, het aanbieden van producten en diensten, het voorzien van hotels, restaurants en cafés, het vrijetijdsaanbod, het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen, het organiseren van evenementen, het aantrekken van nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen en nog zoveel meer.

Dit document is voor ons alvast een duidelijke houvast.De 5 prioriteiten voor de ondernemers in Heers zijn:
1. Ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit voor het centrum, periferie en landbouwbedrijven en KMO’s met bijhorende actieplannen.
2. Ondernemers verder betrekken in de adviesraden en rekening houden met de gebrachte adviezen, maar ook inspraak van en co-creatie met ondernemers voor wat betreft het gemeentelijk economisch beleid.
3. Blijvend inzetten op een volwaardige dienst economie of ondernemersloket voor een professioneel en positief onthaal-en begeleidingsbeleid voor alle ondernemers. Ook blijvend inzetten op communicatie voor de nodige transparantie en openheid. (Website/nieuwsbrieven/magazine)
4. Inzetten op uitstraling en attractiviteit van Heers en hierbij durven out of the box te denken (creatief en innovatief). 5. Een faire en stabiele fiscaliteit en dus ook oproep om de belastingen naar de ondernemers zeker niet te verhogen.

Op de foto van links naar rechts: Filip Poismans (CD&V), Freddy Dawans (SP.a), Nadia Smets (Open VLD), Jan Leus (NV-A), Paul Boelen (voorzitter UNIZO Heers).

Het volledige dossier kan u raadplegen via www.unizo.be/heers.

UNIZO staat klaar om, met het nieuwe gemeentebestuur dat start op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor Heers.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio