Rusland noemt VS “hooligans”, VS dreigt al met nieuwe bommen

Print
Rusland noemt VS “hooligans”, VS dreigt al met nieuwe bommen

Foto: AP

Na de militaire aanval van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië in Syrië is Rusland in de VN-Veiligheidsraad scherp uitgevallen naar de VS. De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Vasily Nebenzya, noemde de aanval een agressieve daad van Amerika en zijn bondgenoten. Nikki Haley, Amerikaanse ambassadrice bij de VN, was niet onder de indruk. Zij zegt dat de VS opnieuw zullen reageren in geval van een nieuwe chemische aanval in Syrië. Een ontwerpresolutie van Rusland om de bombardementen te veroordelen, kreeg niet het vereiste aantal stemmen.

Volgens Vasily Nebenzya maakten de VS een al rampzalige humanitaire toestand in Syrië nog erger door de bombardementen van afgelopen nacht. De escalatie waarop Washington aanstuurt, destabiliseert het hele Midden-Oosten volgens de Rus.

De VS en hun bondgenoten negeren het internationale recht, aldus de ambassadeur. Dit is een neokoloniaal optreden en herinnert aan het gedrag van “hooligans”. De Veiligheidsraad werd volledig genegeerd, zijn autoriteit ondermijnd.

Nebenzya zei dat er geen enkel bewijs van de inzet van chemische wapens in Douma was en vroeg zich af of de VS een ooit welvarend land naar het stenen tijdperk wilden terugbombarderen.

Gevechtsklaar

De “hooligans” zijn niet onder de indruk van die woorden, liet de Amerikaanse ambassadrice Nikki Haley duidelijk blijken. Zij zei met Trump gesproken te hebben na de aanvallen op enkele strategische plaatsen in Syrië wat betreft de productie en opslag van chemische wapens. Volgens haar zei hij dat de Verenigde Staten “locked and loaded” of gevechtsklaar zijn, als het Syrische regime het giftige gas opnieuw gebruikt.

Haley zei dat tijdens de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad waartoe Rusland had opgeroepen. Die raad is er volgens haar niet in geslaagd om diegenen die chemische wapens gebruiken ter verantwoording te roepen, en dan vooral door Rusland.

Rusland sprak zes keer zijn veto uit tegen resoluties die het gebruik van chemische wapens aankaartten, wat volgens Haley groen licht gaf aan Syrië om zijn wapenprogramma verder te zetten en te gebruiken tegen burgers.

De luchtaanvallen die de VS samen met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk uitvoerden, waren gerechtvaardigd als vergelding voor het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime, stelde Haley.

Veroordelen

Rusland had zaterdag kort voor de spoedzitting van de Veiligheidsraad een ontwerp van resolutie verspreid die de VN vraagt de westerse gewapende “agressie” tegen Syrië te veroordelen.

De ontwerpresolutie van vijf paragrafen maakt gewag van een “grote ongerustheid” over de “agressie” tegen een soevereine staat, die volgens Moskou “het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties” schendt.

“Rusland eist een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad en roept alle leden ervan, en alle verantwoordelijke landen van de internationale gemeenschap om een evaluatie te voorzien van wat er is gebeurd, en om elke mogelijkheid voor verdere roekeloze agressieve daden weg te nemen, die de vrede en veiligheid in gevaar brengen in de regio die al zwaar gedestabiliseerd was door de criminele complotten van de VS en hun bondgenoten in Irak en Libië”, benadrukte het Russische ministerie.

Rusland, Bolivia en China stemden voor de resolutie, acht landen stemden tegen en vier landen onthielden zich. De ontwerptekst sprak van “grote ongerustheid” over de “agressie” tegen een soevereine staat, die volgens Moskou “het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties” schendt.

Akkoorden

Moskou wil dat het Westen stopt met “het ondergraven” van de akkoorden over Syrië. “We dringen erop aan om onmiddellijk een einde te maken aan de uiterst gevaarlijke beleidslijn van westerse leiders om alle akkoorden die in aantocht zijn over een regeling voor Syrië te verwoesten”, benadrukte het ministerie.

Het land gelooft ook niet dat de reactie van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten ingegeven werd door humanitaire redenen. “Het wordt eindelijk duidelijk dat diegenen in het Westen die de humanitaire retoriek hanteren en hun militaire aanwezigheid in Syrië proberen te rechtvaardigen door de nood om de jihadisten te vernietigen, zich eigenlijk bij hen voegen en het land uiteen willen doen vallen.”

Eerder zaterdag vroeg de Russische president Vladimir Poetin een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die komt om 17 uur Belgische tijd samen. Rusland heeft daarvoor een ontwerp van resolutie verspreid van vijf paragrafen, die gewag maakt van een “grote ongerustheid” over de “agressie” tegen een soevereine staat, die volgens Moskou “het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties” schendt. Het was niet meteen duidelijk op welke datum een stemming over deze tekst van Rusland gevraagd zou worden.