© Jos Dessers

© Jos Dessers

© Jos Dessers

© Jos Dessers

© Jos Dessers

© Jos Dessers

© Jos Dessers

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Voedselbank Limburg helpt al 25 jaar

Om haar zilveren jubileum te vieren week Voedselbank Limburg vzw niet uit naar één of andere locatie maar benutte hiervoor haar opslag- en distributiegebouw in de Herkenrodebosstraat in Kuringen. Tijdens een academische zitting werd teruggeblikt op de voorbije 25 jaar en werden stichtende leden en vrijwilligers voor hun belangeloze inzet in de bloemetjes gezet.

Jos Dessers

Op vrijdag 23 maart mochten het bestuur en de vrijwilligers van de jubilerende voedselbank talrijke sympathisanten, sponsors en vertegenwoordigers van serviceclubs verwelkomen. Onder de aanwezigen o.m. gouverneur Herman Reynders, burgemeester Nadja Vananroye, de schepenen Kevin Schouterden en Tom Vandeput, en hoofdcommissaris Philip Pirard, korpschef van politiezone LRH. Ook de BeIgische Federatie der Voedselbanken was prominent vertegenwoordigd door haar voorzitter Ignace Bosteels en gedelegeerd bestuurder Jozef Mottar. Als eerste spreker blikte Luc Goossens, gedelegeerd bestuurder van Voedselbank Limburg vzw (VBL), terug op het ontstaan van de vereniging. Het waren Joseph Levecq, Baudouin Hage Goetbloets, Georges Malherbe, Roger Van Diest en Tony Wyckmans die het initiatief namen om in maart 1993 van start te gaan met georganiseerde voedselbedeling volgens de vier principes van de Europese Voedselbanken. Deze principes zijn: gratis inzamelen van voedseloverschotten zodat verspilling en vervuiling vermeden worden; gratis verdeling via erkende caritatieve verenigingen die in contact staan met minderbedeelden; geen voedsel aankopen en enkel met vrijwilligers werken.

Gemiddeld meer dan 100 ton per maand

Bij de start werd een magazijn gehuurd in de Mouterijstraat dat al spoedig te klein was zodat men 1995 naar de huidige gebouwen in de Herkenrodebosstraat 40 verhuisde die overigens in 2009 tot 1.000 m² werden uitgebreid. Dat de vraag naar voedsel gestaag toenam wordt door enkele cijfers bewezen. In 1993 werd 50 ton voedsel uitgedeeld waarmee 1.600 hulpbehoevenden geholpen werden en in 1999 was dit al 326 ton voor 5.700 personen. Verleden jaar liep dit op tot 1.237 ton voor 11.254 hulpbehoevenden. En de vraag naar voedselpakketten is nog groeiende want de armoede neemt steeds toe. En niettegenstaande zowat 130.000 Limburgers onder de armoedegrens leven bereikt VBL slechts 1 op de 7 hulpbehoevenden. Momenteel kan de voedselbank een beroep doen op 23 enthoesiaste vrijwilligers die belangeloos voor de administratie, de planning, de boekhouding, de opslag en het transport instaan. Daarnaast wordt de verdeling van het aangeleverde voedsel verzekerd door 55 caritatieve verenigingen. Goossens wees er verder op dat in 1917 de frigo- en diepvriescapaciteit verdubbeld werd hetgeen een aanzienlijke investering vergde maar dat hierdoor wel de steeds strengere voorwaarden inzake voedselopslag en -behandeling gewaarborgd worden. Ook kon hij niet voorbijgaan aan de stijgende operationele kosten zodat in de toekomst wellicht een minimale bijdrage aan de verenigingen zal moeten gevraagd worden. Luc Goossens: “Ik wil eveneens een lans breken voor meer samenwerking tussen de verschillende actoren zoals OCMW’s, diverse publiekrechterlijke initiatieven en caritatieve verenigingen die elkaar een beetje als concurrenten zijn gaan beschouwen. Door al hun competenties te bundelen kan het bestrijden van armoede immers op een meer efficiënte wijze gebeuren.” Verder waren er nog toespraken door de gouverneur, de burgemeester en Ignace Bosteels met felicitaties en woorden van dank voor alle vrijwilligers.Ter gelegenheid van deze viering werden ook twee pioniers van het eerste uur gehuldigd, met name ere-voorzitter Joseph Levecq die tot 2002 aan het VBL-roer stond, en Roger Van Diest die hem opvolgde en na 16 jaar voorzitterschap de fakkel doorgeeft. Na een huldewoord werd hen een geschenk overhandigd terwijl hun dames met een ruiker bloemen bedacht werden. Nadien werd dan de nieuwe voorzitter voorgesteld in de persoon van Jos Craemers, voormalig directeur van Veiling Borgloon, inmiddels versmolten met BelOrta. Hij had meteen de aangename taak om alle aanwezige vrijwilligers voor te stellen en hen met een erkentelijkheidscertificaat te bedenken. Ook stelde de kersverse voorzitter zijn collega-leden van de raad van bestuur voor, zijnde Luc Goossens, Frank Embrechts, Hubert Lenssen, Lode Nelissen, Jan Vanbrabant, Roger Van Diest en Jos Verdin. Samen met de andere vrijwilligers zullen ze ervoor zorgen dat VBL haar activiteiten onverminderd zal verderzetten ten bate van zoveel mogelijk hulpbehoevenden.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio