Ruzie tussen N-VA en CD&V over statiegeld: “Houden zich niet aan afspraken”

Print
Ruzie tussen N-VA en CD&V over statiegeld: “Houden zich niet aan afspraken”

Foto: credit

Brussel -

Vlaams minister van Omgeveging Joke Schauvliege (CD&V) is niet te spreken over het veto van coalitiepartner N-VA over de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen. “N-VA schiet het statiegeld af, nog voor de evaluatie gemaakt is. Dat is niet volgens de afspraken binnen de Vlaamse regering”, laat de CD&V-minister weten aan Belga.

Regeringspartij N-VA kondigde aan dat het zich verzet tegen de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flessen. Volgens de partij dreigt het statiegeld de consumptieprijs te verhogen en ook de mensen te treffen die al netjes sorteren. De N-VA gelooft meer in een “slimmer en ambitieuzer” zwerfvuilbeleid.

Maar met dat veto tegen het statiegeld houdt N-VA zich volgens minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) niet aan de afspraken die binnen de regering-Bourgeois over het dossier gemaakt zijn. Zo was er volgens haar afgesproken een evaluatie van de gemaakte afspraken met de verpakkingsindustrie af te wachten. “N-VA schiet het statiegeld af, nog voor de evaluatie gemaakt is”, aldus Schauvliege.

“Het is een slechte zaak voor de netheid van de doorsnee Vlaamse straat. Het afval zal nu ook in de voedselketen blijven terechtkomen”, klinkt het. “Meer dan 100 Vlaamse steden en gemeenten (waaronder een groot aantal met N-VA in het bestuur) en vele middenveldsorganisaties vragen erom, maar N-VA wijst hun verzoek reeds op voorhand af”, besluit de CD&V-minister.

“In parlement eigen visie geven”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) erkent dat er binnen zijn regering is afgesproken een evaluatie af te wachten alvorens te beslissen over het statiegeld op blikjes en plastic flessen. Maar tegelijk is elke partij volgens Bourgeois “vrij om in het parlement een eigen visie te geven op wat in de toekomst dient te gebeuren”. Dat zegt het kabinet-Bourgeois in een reactie aan Belga.

Het is wat hommeles in de Vlaamse meerderheid, met name tussen N-VA en CD&V. Inzet: de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen. N-VA verzet zich tegen het statiegeldsysteem. Dat de partij daarbij de resultaten van een geplande evaluatie niet afwacht, is niet naar de zin van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). “N-VA schiet het statiegeld af, nog voor de evaluatie gemaakt is. Dat is niet volgens de afspraken binnen de Vlaamse regering”, aldus Schauvliege aan Belga.

In een reactie erkent Vlaams minister-president Geert Bourgeois dat er in de schoot van de Vlaamse regering is afgesproken om eerst de kans te geven aan de sector en dan “ergens in 2018 een evaluatie te houden”. Maar dat neemt volgens Bourgeois niet weg dat het partijen in het Vlaams Parlement vrij staat om “een eigen visie te geven op wat in de toekomst dient te gebeuren”.