Sp.a wil van zorgzekerheid een 100 procent afdwingbaar recht maken

Print
Sp.a wil van zorgzekerheid een 100 procent afdwingbaar recht maken

SP.a-voorzitter John Crombez Foto: BELGA

Brussel -

“Zij die zorg geven, laten wij niet in de steek. Zij die zorg nodig hebben, laten wij niet langer wachten. Zorgzekerheid inschrijven en beitelen in de grondwet, dat is wat wij gaan doen. Van zorgzekerheid een 100 procent afdwingbaar recht maken, dat is onze belofte”, zei sp.a-voorzitter John Crombez zaterdag voor 1.300 enthousiaste partijgenoten in Antwerpen.

Crombez haalde zwaar uit naar de zorgcrisis van vandaag. Als je je arm breekt, is het normaal dat je na enkele uren een gips hebt, “maar waarom is het dan normaal dat ouders jaren moeten wachten op juiste zorg wanneer hun kind een handicap heeft, of het psychologisch zwaar heeft?”, vroeg hij zich af.

Ook het argument dat er altijd wachtlijsten zullen zijn in de zorgsector, gaat voor Crombez niet op. “Waarom moet er eerst ‘budgettaire ruimte’ zijn, terwijl een andere minister doodleuk 15 miljard wil uitgeven aan nieuwe straaljagers?”, ging hij door.

Sp.a wil zorgzekerheid uitbouwen voor iedereen die het nodig heeft op het ogenblik dat het nodig is. En voor de partijvoorzitter bewijst de Toekomstbegroting van de sp.a dat dit haalbaar en betaalbaar is.

Basisbaan

In de namiddag werd een resolutie aanvaard die van de zorgzekerheid het nieuwe strijdperk van de sociale zekerheid maakt voor sp.a. Private initiatieven in de zorg, zoals het uitbaten van rust- en verzorgingstehuizen, kunnen niet vanuit winstoogmerk worden georganiseerd en de toegang tot basiszorg moet steeds worden gegarandeerd, luidde het in een goedgekeurd amendement.

Sp.a wil van zorgzekerheid een 100 procent afdwingbaar recht maken
Foto: BELGA

Crombez verwees in zijn toespraak ook naar enkele voorstellen die de partij onlangs lanceerde, zoals de basisbaan. De overheid moet iedereen na een stage, opleiding of bijscholing een job garanderen. Een deftige job met een deftig loon, die vertrouwen en zekerheid geeft, luidde het. Voorts had hij het ook over het voorstel van een minimumpensioen van 1.500 euro.

Eerder op de dag nam het congres een resolutie over kinderopvang aan. “Elk kind moet de kans krijgen om minstens één keer per week een kinderbegeleider te zien, met andere kinderen te spelen, een andere wereld te ontdekken”, lichtte Crombez toe. Dat moet gratis zijn, want een crèche is vandaag voor te veel gezinnen onbetaalbaar.

Armoede

Het congres keurde ook een amendement goed over een nieuw armoedeplan, dat volgens De Morgen 200 miljoen euro gaat kosten, 150 miljoen van de Vlaamse overheid, 50 miljoen van de Vlaamse steden en gemeenten. “We tillen het armoedebeleid op van een spookbevoegdheid tot een echte bevoegdheid door het Vlaamse budget te vertwintigvoudigen, naast de inspanningen die nodig zijn in andere sectoren zoals de sociale huisvesting, arbeidsmarktbeleid, sociale economie, kinderbijslag en zorg. Met die middelen worden 2.000 brugfiguren en casemanagers uitgestuurd om te zijn waar armoede is, in scholen, achtergestelde wijken, kinderopvang en voedselherverdeling.”