© BELGA

KBC zoekt uitweg voor 50-plussers

Bij KBC België maken de directie en de bonden zich op voor sociale onderhandelingen over de oudere medewerkers van de bank-verzekeraar. De vergrijzing slaat er in alle hevigheid toe. Van de ruim 13.000 werknemers van KBC in België zijn er 4.400 51 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de drie. De helft is 46 jaar of ouder. Dat schrijft De Tijd.

Omdat de digitalisering in de banksector aan een sneltreinvaart oprukt, wordt de groep opgejaagd om nieuwe, meer IT-gerichte profielen aan te werven. De grote vraag is welke rol de oudere werknemers in die digitale wereld nog kunnen spelen en of ze nog heropgeleid kunnen worden.

De onderhandelingen moeten, mogelijk tegen de zomer, leiden tot een veelzijdig eindeloopbaanplan, vernam De Tijd. Wellicht zal het huidige Minervaplan, dat vier jaar geleden gelanceerd werd, als vertrekpunt dienen. Dat biedt oudere werknemers meerdere trajecten aan, waaronder bewust kiezen voor een deeltijdse en/of een lagere functie. Een andere optie is buiten het bedrijf aan de slag te gaan, waarbij KBC een deel van het loon bijpast.

“Niet aan de orde”

KBC is niet bezig met een “grote oefening” en exitregelingen waarbij medewerkers betaald thuis gezet worden, “zijn nu absoluut niet aan de orde”. Dat zegt de bank-verzekeraar in een reactie. De titel van dat artikel stuit KBC tegen de borst.

De Tijd titelde “KBC zoekt uitweg voor 50-plussers” en schreef dat directie en bonden zich opmaken voor sociale onderhandelingen over de oudere medewerkers. KBC vindt die titel misleidend. “Exitregelingen waarbij medewerkers betaald thuis gezet worden, zijn nu absoluut niet aan de orde. Bovendien wordt de foutieve indruk gewekt als zou KBC bezig zijn met een grote oefening, wat evenmin aan de orde is vandaag.”

KBC zegt dat het zich voortdurend moet aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Door de digitalisering is de taak van het bankpersoneel veranderd. “De jobs in de toekomst zullen er anders uitzien als vandaag en dit stelt ons voor uitdagingen om onze medewerkers inzetbaar te houden”, zegt het bedrijf. Maar dat is volgens KBC niet specifiek gekoppeld aan bepaalde leeftijdscategorieën.

Toch voorziet KBC al in “specifieke loopbaanbegeleidingsmaatregelen voor 50-plussers en eindeloopbaanmaatregelen via het Minervaprogramma waarbij medewerkers stilstaan bij het einde van hun loopbaan en een keuze maken uit 5 tracks/loopbaantrajecten”. Dat programma bestaat al sinds 2014. Werknemers kunnen bijvoorbeeld ingaan op bepaalde externe vacatures, waarbij KBC een deel van het loon bijpast.

KBC wil vooral het verschil in aanpak met andere banken in de verf zetten. “Onze manier van omgaan met het personeel is totaal anders dan bij andere bedrijven”, zegt een woordvoerster. “Het zou jammer zijn mochten we op dezelfde hoop gegooid worden.”