Drastische hervorming kindergeld: dit verandert er

Drastische hervorming kindergeld: dit verandert er

Foto: ss

Vlaanderen wil in 2019 starten met zijn eigen kinderbijslagsysteem. Het systeem werd hervormd en heeft de naam Groeipakket gekregen. In de nieuwe Vlaamse kinderbijslag komt er vanaf 2019 een basisbedrag van 160 euro per kind. De bestaande rangorde- en leeftijdstoeslagen verdwijnen. Ook nieuw is dat ouders die na 1 januari 2019 een eerste kind krijgen, meteen zelf kunnen kiezen wie hun kindergeld uitbetaalt.

Ouders die nu al kinderbijslag ontvangen, blijven die gewoon ontvangen via de uitbetaler die hun dossier overneemt. Die overname gebeurt automatisch. Vanaf 2020 kunnen zij eventueel ook een nieuwe uitbetaler kiezen. Voor ouders die na 1 januari 2019 een eerste kind krijgen, is er een wijziging: zij zullen meteen zelf kunnen kiezen wie hun kindergeld uitbetaalt.

Wat verandert er nog?

Het systeem wordt vanaf 2019 fundamenteel anders dan vandaag. Nu krijgen gezinnen een bedrag dat varieert volgens de leeftijd van de kinderen. Het eerste kind krijgt ook minder dan het tweede, het tweede minder dan het derde. Die toeslagen verdwijnen en worden vervangen: voor elk kind komt er een eenmalig startbedrag (bij geboorte of adoptie) van 1.100 euro en een basisbedrag van 160 euro per maand.

Daarbovenop komt een schoolbonus voor de start van elk schooljaar, een zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, (half-)wezen en pleegkinderen, een sociale toeslag voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Er komen ook “participatietoeslagen”, die gezinnen moeten stimuleren om kinderen naar de kinderopvang en naar school te sturen.

Gezin met één kind gaat er fors op vooruit

In de schooltoelage wordt fors extra geïnvesteerd. Er wordt dertig miljoen euro extra voor uitgetrokken, de toelages in het secundair onderwijs zullen aanzienlijk stijgen (met gemiddeld 200 euro per jaar) en - los van de kinderbijslag - is er nog eens acht miljoen euro vrijgemaakt voor de uitbouw van studietoelagen in het hoger beroepsonderwijs. Door de koppeling van de schooltoelage aan de kinderbijslag zou niemand die recht heeft op de toelage deze nog mogen mislopen.

De nieuwe regels gelden voor kinderen die vanaf 2019 worden geboren. Maar over het algemeen gaan gezinnen met één kind er fors op vooruit en is er lichte winst voor gezinnen met twee (jonge) kinderen. Gezinnen met drie kinderen zijn in het nadeel, behalve wanneer ze sociale correcties genieten. Voor de hele grote gezinnen is er een fors verlies. Let wel: 85 procent van de gezinnen telt maar één of twee kinderen.

Meer informatie daarover is terug te vinden op www.groeipakket.be