© Jozef Dessers

© Jozef Dessers

© Jozef Dessers

© Jozef Dessers

© Jozef Dessers

© Jozef Dessers

© Jozef Dessers

© Jozef Dessers

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

‘Klankleer van het Hasselts’ resultaat van monnikenwerk

Op zaterdag 10 februari werd in de raadzaal van het stadhuis de ‘Klankleer van het Hasselts’ voorgesteld. Deze bijna 800 pagina’s tellende publicatie is het resultaat van een heus monnikenwerk door auteur Marco Clerinx die hiervoor op de medewerking van Xavier Staelens mocht rekenen. Op Marco’s palmares staan ook al een vernieuwde uitgave van de ‘Dieksjenèèr van ‘t (H)essels’ en de ‘Grammèèr van ‘t (H)essels’. Met deze klankleer plaatst Clerinx, die ook voorzitter van Veldeke Hasselt vzw is, de kroon op een driedelige boekenreeks over het Hasselts dialect.

Jozef Dessers

In haar gelegenheidswoord feliciteerde cultuurschepen Karolien Mondelaers de auteur voor dit initiatief en voor het tijdrovende opzoekingswerk dat hij aan deze publicatie besteedde. Vervolgens lichtte Xavier Staelens de inhoud toe waarna Monique Cox een dankwoord voor de auteur in dichtvorm uitsprak. Tot slot plaatste Marco Clerinx nog enkele kanttekeningen bij het opzet van zijn boek en bedankte zijn echtgenote Gerda en Xavier Staelens voor hun gewaardeerde medewerking.

Onontbeerlijk voor de Hesselse lessen

Vermits sinds de jaren zeventig van vorige eeuw meer en meer ouders hun kinderen niet langer in het dialect opvoedden ontstonden generaties Hasselaren die geen of weinig ‘Hessels’ konden spreken. Het voortbestaan van dit dialect verzekeren kan slechts op één manier, namelijk een nieuwe lichting Hesselssprekenden creëren. Maar omdat ze het dialect niet in hun thuis- of werksituatie kunnen oppikken is het aanleren ervan enkel nog door lessen mogelijk. Marco Clerinx: “Mijn hoofdbedoeling voor een heruitgave van de ‘Grammèèr’, het samenstellen van een meer gebruiksvriendelijke ‘Dieksjenèèr’ en tenslotte de ‘Klankleer’ was om handboeken aan te reiken die onontbeerlijk zijn om het Hessels op een doeltreffende wijze aan te leren. In de tachtiger jaren heeft Xavier Staelens, die de eerste ‘Dieksjenèèr’ en ‘Grammèèr’ uitbracht, enkele lessenreeksen gegeven. In het najaar van 2011 ben ik zelf gestart met lessenreeksen die 10 avonden van telkens 2 uur omvatten. Over de jaren heen heeft een honderdtal personen deze lessen gevolgd. Enkele weken geleden werd trouwens de elfde lessenreeks met een schriftelijk examen afgerond waarna 10 geslaagde cursisten het felbegeerde diploma ‘Bachelor in Hesselse stejdes’ kregen uitgereikt”.

De inhoud van ‘Klankleer voor het Hasselts’ kan men vinden op de website van Veldeke Hasselt vzw. Deze in 2002 opgerichte vereniging ijvert voor het behoud, de bescherming en promotie van het Hasselts dialect. Het boek zelf is verkrijgbaar bij de Standaard Boekhandel.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer