Jan Mertens spreekt over duurzaam Europa

Print
Jan Mertens spreekt over duurzaam Europa

Foto: Felix Bergers

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op maandag 29 januari zakte Jan Mertens uit Leuven af naar de Oude Gevangenis in Hasselt. Als ambtenaar bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling heeft hij een speciale interesse voor het Europese beleid terzake. Het initiatief voor deze gespreksavond ging uit van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang.

Jan Mertens, die eigenlijk de zieke Bart Staes verving, begon zijn verhaal bij de SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties; die scheppen een kader voor de wereldwijde Agenda 2030. De vertaling ervan naar het Europese niveau staat onder invloed van een complex krachtenveld, zo legde Jan uit. Zowel vanuit de grote ngo's (European SDG Watch) als vanuit het maatschappelijk middenveld wordt er druk uitgeoefend vóór verandering. Op het eerste gezicht met succes: vanuit het Europees Parlement en vanuit de Commissie worden er heel wat doelstellingen uitgeschreven -maar dat wil allerminst zeggen dat die ook gehaald worden. Het is goed om daarbij te onderkennen dat het Europees democratisch deficiet vooral in de lidstaten ligt, die weinig overnemen van het Europese discours en het vaak kaderen binnen het gangbare economische denken van groei en competitiviteit.. Op het einde van zijn verhaal wisselde Jan Mertens nog uitgebreid van gedachten met de aanwezigen, die vaak zelf betrokken zijn bij de processen van duurzame ontwikkeling in Limburg. (foto: Jo Ketsman)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio