Advocaat prins Laurent: “Eindelijk zullen we ons verhaal kunnen brengen”

Print
Advocaat prins Laurent: “Eindelijk zullen we ons verhaal kunnen brengen”

Advocaat Laurent Arnauts. Foto: Dries Luyten

De vraag van prins Laurent om te mogen pleiten tegen de inhouding van een deel van zijn dotatie wordt ingewilligd. Laurent Arnauts, Laurents advocaat, reageert tevreden.

Een koninklijke primeur voor het parlement: de vraag van prins Laurent om te mogen pleiten tegen de inhouding van zijn dotatie, wordt gehonoreerd.

Wat vindt u van de beslissing dat de prins zich toch in de Kamer mag verdedigen?

”Ik ben tevreden. Eindelijk zullen we onze kant van het verhaal kunnen brengen. Maar die verdediging is geen gunst hé, dat is de wet. Iedere burger die berecht wordt, moet de kans krijgen zich te verdedigen. Wanneer ik lees dat sommige parlementsleden dat afdoen als “cinema”, ben ik wel een beetje ongerust. Zijn zij zich wel bewust van de vereisten van een rechtsstaat en van de ernst van hun eigen taak als rechter in deze zaak?”

Insinueerde u daarom dat België een bananenrepubliek is?

“Ik had gesproken van een “bananenrepubliek” in de voorwaardelijke wijs. Met name indien de regering het voorstel van sanctie nog op dezelfde dag zonder debat door het parlement zou jagen, samen met de begroting voor 2018. Niet vergeten, het voorstel van sanctie was door de regering beslist zonder dat ik de argumenten van haar advocaat had mogen inzien. Die spoedstemming is uiteindelijk niet doorgegaan, maar dat betekent niet dat alle vragen van de baan zijn. De wetgever heeft zichzelf bijvoorbeeld een gerechtelijke functie toegekend. Eigenlijk staat dat haaks op de scheiding der machten. Dus neen, we zijn geen bananenrepubliek, maar ik denk niet dat de dotatiewet van 2013 de toets van de grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens doorstaat. En er zijn al veel uitschuivers geweest in deze zaak. Wat de prins wordt verweten, verbleekt daarbij.”

Bij een eerdere kans op verdediging, bij de premier, liet de prins zich met een ziektebriefje verontschuldigen. Zal hij nu wel opdagen?

“Ik begrijp niet dat sommigen blijven herhalen dat de prins zijn kat naar de premier stuurde, dat is zuivere stemmingmakerij. Ik heb de prins vertegenwoordigd, en dit in overleg met de regering. Ik had een onderhoud van meer dan twee uur met de premier, waarbij ik een schriftelijke memorie van een dertigtal pagina’s heb toegelicht. Zich laten bijstaan door een advocaat is een grondrecht, iets wat overijverige commentatoren al eens vergeten.”

Verwacht u dat de Kamer zijn verdediging zal volgen?

“Ik heb ook gelezen dat een parlementslid van de meerderheid spreekt van een ruime consensus binnen de meerderheid en preciseert dat dit voor geen enkele partij een vertrouwenscrisis waard is. Ik neem daar akte van. Ik zal wel doen alsof ik voor onafhankelijke rechters pleit, want dat schrijft de wet voor. Ik vind dat de voorgestelde sanctie zowel feitelijk als juridisch grond mist. Het is de prins er niet om te doen te ontsnappen aan de wet, integendeel. We hebben vorig jaar een ontwerp van protocol voorgesteld, met heel precieze regels om de onduidelijkheden in de wet weg te werken en die streng maar conform de mensenrechten te kunnen toepassen. Dat is vanuit het algemeen belang een passend alternatief voor een sanctie, zou ik zeggen. De parlementsleden zullen dan moeten kiezen tussen hun geweten en politieke overwegingen.”