Unizo Beringen overhandigt ondernemersprioriteiten aan politieke partijen

Print
Unizo Beringen overhandigt ondernemersprioriteiten aan politieke partijen

Foto: Eric Bervoets

Beringen - Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober heeft Unizo Beringen alvast hun dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 heeft Unizo Beringen alvast hun dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

De Unizo-ondernemersvereniging van Beringen heeft met dit document duidelijk gemaakt wat ze met deze Unizo-prioriteiten willen bereiken.

Economie is de motor van iedere gemeente en die motor wordt aangedreven door alle ondernemers, in alle sectoren, van klein naar groot, van jong tot oud. Elk van deze ondernemers die gevestigd is in onze gemeente wil het beste voor zijn onderneming.
De ondernemers vragen aan het toekomstig stadsbestuur om een krachtig economisch beleid te voeren want enkel op die manier kunnen zij in de beste omstandigheden functioneren.
De ondernemers geven aan de gemeente ook iets in de plaats. De gemeente kan op hen rekenen voor het creëren van arbeidsplaatsen, het aanbieden van producten en diensten, het voorzien van hotels, restaurants en cafés, het vrijetijdsaanbod, het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen, het organiseren van evenementen, het aantrekken van nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen en nog zoveel meer.

Dit document is alvast een duidelijke houvast.

De 5 prioriteiten voor de ondernemers in Beringen zijn:
1. Ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit voor het centrum, periferie en bedrijventerreinen met bijhorende actieplannen.

2. Ondernemers verder betrekken in de adviesraden en rekening houden met de gebrachte adviezen, maar ook inspraak van en co-creatie met ondernemers voor wat betreft het gemeentelijk economisch beleid.

3. Een volwaardige dienst economie of ondernemersloket voor een professioneel en positief onthaal-en begeleidingsbeleid voor alle ondernemers. Ook extra inzetten op communicatie voor de nodige transparantie en openheid. (Website/nieuwsbrieven/magazine)

4. Veiligheid is ook een prioriteit: camerabewaking, meer preventieve controles, meer blauw op straat en strenger en kordater optreden.

5. Een faire en stabiele fiscaliteit en dus ook oproep om de belastingen naar de ondernemers zeker niet te verhogen.

Voor het volledig dossier: www.unizo.be/beringen

UNIZO Beringen staat klaar om, met zij die starten op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor Beringen.

Op de foto de voorzitters of lijsttrekkers met van links naar rechts:
Jef Caubergs (Vlaams Belang), Ann Moons (Open Vld), Lynn Daniels (Unizo Beringen), Meral Özcan (Groen), Patrick Coun (UNIZO Beringen), Bert Schoofs (onafhankelijk), Gosha Rosinska (N-VA), Yilmaz Kadir (sp.a) en Stijn Truyens (CD&V).

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio