Gescheiden riolering en betere wegen in Rijkhoven

Print
Gescheiden riolering en betere wegen in Rijkhoven

Foto: Evi Smets

Rijkhoven

Bilzen - Vanaf donderdag 15 februari gaan ingrijpende riolerings- en wegenwerken van start in Rijkhoven. De aanpassingen hebben betrekking op de Fonteinstraat, de Lethenstraat tot en met het kruispunt met de Vleutweg en de Reekstraat vanaf het kapelletje tot aan de ingang van Alden Biesen. Binnen deze zone wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

De ingrepen zullen ervoor zorgen dat het water volledig gescheiden wordt afgevoerd richting Fonteinstraat. Het regenwater loopt verder naar een nieuw bufferbekken, dat overloopt in de Nieuwzouw. Het afvalwater wordt apart verzameld in een pompput en opgepompt richting riolering in de Reekstraat. Vandaar gaat het naar het waterzuiveringsstation.

Ook het wegdek wordt in de betrokken straten vernieuwd. Het beton maakt er plaats voor asfalt. Dit verhoogt het comfort van de weggebruikers en vermindert trillingen en geluidshinder. In de Reekstraat worden de bermen aan weerskanten verhard met klinkers. Tot slot komt er een pad in kleiklinkers dat het hotel in de Rentmeesterij rechtstreeks verbindt met de Landcommanderij Alden Biesen.

De werken zullen gefaseerd verlopen en voor het einde van het jaar afgerond zijn. Eerst komt het kruispunt van de Lethenstraat en de Fonteinstraat richting Alden Biesen aan de beurt. Daarna volgen de Fonteinstraat, de Reekstraat richting Alden Biesensingel en tot slot de Lethenstraat.

Tijdens de werfperiode is de Reekstraat enkel toegankelijk voor de lokale bewoners. Het doorgaand verkeer dient een omleiding te volgen. De kosten bedragen om en bij de 2 miljoen euro. Daarvan subsidieert de Vlaamse Milieumaatschappij 800.000 euro.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio