© Jeroen Vanden Boer

© Jeroen Vanden Boer

© Jeroen Vanden Boer

© Jeroen Vanden Boer

© Jeroen Vanden Boer

© Jeroen Vanden Boer

© Jeroen Vanden Boer

© Jeroen Vanden Boer

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Leerlingen TA De Wijzer trekken weekje naar Duitsland

Half januari trokken zes leerlingen van TA De Wijzer Genk samen met enkele leerkrachten richting Glückstadt in Duitsland. Doel? Samen met leerlingen en leerkrachten uit Duitsland, Spanje en Tsjechië werken rond vaardigheden die je nodig hebt op de werkvloer, de zogenaamde transferable skills. Dat alles deden ze in het kader van VITAE, een project van Erasmus+.

Jeroen Vanden Boer

Binnen dit KA2-project van Erasmus+ leverde iedereen goed werk! Als voertaal Engels gebruiken liep aanvankelijk een beetje moeilijk, maar al doende leert men! In gemengde Europese teams werkten de leerlingen aan allerlei opdrachten. Wat verwacht een werkgever van een werknemer? Welke vaardigheden zijn onmisbaar op de werkvloer? Wat zijn de rechten en de plichten van een werknemer/werkgever? Hoe kom je tot een goede teambuilding? Hoe worden opleidingen in andere Europese landen georganiseerd? Wat moet een werknemer of leerling in opleiding 'leren' of 'kunnen' om bij te dragen aan een goed functionerend team?

Allerlei workshops zorgden ervoor dat de leerlingen ook zichzelf beter leerden kennen. Wat kan ik al? Wat wil ik nog leren? Wat wordt er verwacht? Tijdens de bedrijfsbezoeken kregen ze dan weer de kans om de vragenlijsten die ze tijdens de werksessies ontwikkeld hadden, te testen. Ze bezochten een ziekenhuis en een cementfabriek waarin leerlingen vooral via het zogenaamde ‘Duaal leren’ enorm veel ervaring op de werkvloer opdoen.

In Duitsland werken bedrijven en dienstencentra nauw samen met de scholen. De leerling volgt een opleiding op de werkvloer en krijgt een basisopleiding in de school. De leerling ontvangt ook een financiële vergoeding voor het werk dat er gedaan wordt. Van een motivationele factor gesproken!

De leerlingen van TA De Wijzer hebben veel bijgeleerd, verschillende contacten gelegd in een andere taal, maar vooral hebben ze enorm genoten. Vergaderen, teambuilding, interviews in het Engels afnemen, resultaten vergelijken en bespreken, voorlopige besluiten nemen en zo veel meer kwamen aan bod. En natuurlijk waren de avonden zeer ontspannend: tafeltennis, poolen, dansen, muziek uitwisselen, lachen en verhalen vertellen, samen eten en opruimen..; De week was voor de leerlingen veel te vlug voorbij. Maar niet getreurd… In september 2018 zakken hun Europese partners naar Genk af.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio