© Jo Gennez

Brustem sluit zuster Beatrice in het hart

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor alle parochiale medewerkers en de bestuursleden van de Brustemse verengingen maakten de aanwezigen kennis met de 81-jarige zuster Beatrice Dullers, overste van de zusters-ursulinen in Sint-Truiden.

Jo Gennez

Velen kennen haar als kleuterleidster, een job die ze 35 jaar vol toewijding uitoefende. Zuster Beatrice hield een zeer levendig betoog over haar leven buiten en in het klooster, waarbij ze geen enkele periode over het hoofd zag. Daarbij nam ze geen blad voor de mond. Ook kwamen de thema’s verliefdheid en de strenge regels aan bod die vroeger in het klooster golden. Haar verhaal werd doorspekt met heel wat grappige anekdotes waarbij steeds de zorg voor anderen, vooral de kinderen waarmee ze jarenlang werkte, naar voren kwam. Vzw Burchtheem en de parochieraad van Brustem nodigen al ruim dertig jaar gezamenlijk de bestuursleden van de Brustemse verengingen en de parochiemedewerkers uit voor een nieuwjaarsreceptie. Elke vereniging krijgt er de mogelijkheid om de aanwezigen warm te maken voor hun nieuwe jaarprogramma. Een vrije bijdrage van alle aanwezigen leverde 223,96 euro op, die zuster Beatrice mocht overhandigen aan Sint-Vincentius dat de meest behoeftigen van Sint-Truiden voorziet van voedselpakketten en kleding.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio