© Miet Debay

© Miet Debay

© Miet Debay

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Val-Meer houdt de traditie rond Sint-Antonius in ere

Op zondag 21 januari werd Meer kermis ingezet met een hoogmis om 10 uur in een overvolle Sint-Severinus kerk.

Miet Debay

Op de zondag na de naamfeestdag van Sint-Antonius (17 januari) wordt in Meer kermis gevierd rond de verering van het 16de eeuwse beeld van Sint-Antonius. Reeds meerdere eeuwen komen de mensen van Meer en de omliggende dorpen afgezakt naar de kerk van Meer om de voorspraak van Sint-Antonius af te smeken over mens en dier.Pastoor Harry verwees in zijn homilie naar het verhaal rond Sint-Antonius. Ooit werd er een poging gedaan om het beeld te ontvreemden, maar hoe verder de dieven het beeld van de kerk verwijderden, hoe zwaarder het werd. Het werd zo zwaar dat het niet meer draagbaar was. En bij het terugbrengen naar de kerk werd het opnieuw veel lichter. Zo ook met ons allen. Hoe verder de mensen zich van God verwijderen, hoe zwaarder de levenslasten wegen.Het werd een mooie viering, meerstemmig opgeluisterd door het zangkoor ‘De Val-se Meer-els’ onder leiding van Sabine Vanhees en muzikaal begeleid door Bert Vossen.Op het einde van de viering was er broodwijding en verering van de relikwie van Sint Antonius. Iedereen kreeg een sneetje gewijd brood mee naar huis tot welzijn van mens en dier.Een mooie traditie die zeker in ere moet gehouden worden.(Foto: Paul Tilkin)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio