© Ceciliakoor Gerdingen

© Ceciliakoor Gerdingen

thumbnail: null
thumbnail: null

Driekoningenviering bij het koor van Gerdingen

Donderdag 4 januari begon de zangrepetitie zoals gewoonlijk om 8 uur. Bij het binnenkomen deed de sierlijk gedekte tafel vermoeden dat er iets leuks op til was.

Henri Gabriëls

Na de gebruikelijke uitwisseling van de nieuwjaarswensen werd er een uurtje intens gerepeteerd, waarna de zangboeken werden opgeborgen. We werden vergast op een heerlijk, warm uit de oven komend worstenbroodje met een geurende kop koffie. Intussen was deken Bart Coenegrachts gearriveerd en mee aan tafel geschoven. Alleen het "hm hm lekker!" verstoorde de stilte tot plots Mia Molemans uitriep: "Ik heb de boon!" Onder luid applaus werd haar het kroontje opgezet en was zij de koningin voor één avond. In de daaropvolgende quiz moesten achtereenvolgens de geboortemaanden van de koorleden geraden worden, tafereeltjes uit onze parochiekerk erkend worden, liederen uit het zangboek en een tiental kapelletjes uit groot Bree. Dit bracht uiteraard heel wat commotie en hilariteit teweeg. Al de winnaars kregen van de koningin een lekkere praline. Francine Drijkoningen bedankte dan nog eens al de leden voor hun inzet tijdens repetities en misvieringen en tegen elf uur trok iedereen tevreden huiswaarts.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio