Voormalig doaunepersoneel steunt Een Hart voor Limburg.

Print

Hasselt-Centrum

Hasselt - Door de personeelsvereniging het Huldefonds der douane en accijnzen van de gewestelijke directie Hasselt werd in februari 1.309 euro geschonken aan het Streekfonds Een Hart voor Limburg. Deze som maakte het saldo uit bij afsluiting van alle rekeningen van de vereniging die een punt onder haar activiteiten heeft gezet.

De vereniging had tot doel de gedecoreerden en gepensioneerden van de douane en accijnzen van de plaatselijke directie te vieren, maar dat kon enkel met sponsoring van de sociale dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën waarvan de douane en accijnzen deel uitmaakt. In het kader van de besparingen werd deze sponsoring stopgezet. De bescheiden jaarlijkse bijdragen van de leden waren niet meer voldoende om de werking duurzaam voort te zetten. Eerder dan de bestaande kas langzaam maar zeker op te souperen werd gekozen om de vereniging in schoonheid te beëindigen en na een afscheidsdiner voor de leden werd het nog voorradig saldo op de bankrekeningen gestort aan het Streekfonds Een Hart voor Limburg.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio