Limburgse ondernemers meer dan ooit positief over de toekomst

Print
Hasselt -

De Limburgse ondernemers zijn meer dan ooit positief over de toekomst van hun bedrijf. Dat blijkt uit de online bevraging ‘Polsslag Ondernemend Limburg’ (POL) bij Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders door werkgeversorganisaties VKW Limburg en UNIZO Limburg. Het vertrouwen van de Limburgse ondernemer blijft zo verder toenemen.

Sinds de start van de POL in 2006 zijn de vooruitzichten van de Limburgse ondernemers nog nooit zo positief geweest. Zo blijkt uit de bevraging dat zes op de tien Limburgse bedrijven ervan overtuigd zijn dat 2018 nog beter zal worden. De verwachtingen qua tewerkstellingsgroei en investeringen liggen volgens de werkgeversorganisaties hoger dan ooit. Maar ook voor de winstmarge hebben de Limburgse bedrijven hogere verwachtingen in 2018. De verwachtingen wat betreft de export liggen voor dit jaar echter wel wat lager.

Het enthousiasme over het Vlaamse en federale regeringsbeleid gaat er na twee jaar van dalingen dit keer lichtjes op vooruit. “Dat komt vooral dankzij de waardering voor de eerste stappen in de verlaging van de belastingdruk, de fiscale hervorming, de aanpak van de loonkosthandicap en de flexibilisering van de arbeidsmarkt”, zegt Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg. “Maar er blijft nog veel werk aan de winkel, aangezien onze regeringen op de meeste domeinen nog geen score van vijf op tien behalen.”

Over het afgelopen jaar blijkt vooral de Limburgse productiesector zeer positief. Nog nooit eerder evalueerde een sector het voorbije kwartaal dusdanig positief. Hun vooruitzichten voor begin 2018 zetten wel een duidelijke stap terug. Terwijl de detailhandel terug aanknoopt met herstel, zijn het de bouw en de dienstenbedrijven die het meest optimistisch zijn voor het komende kwartaal.

Ook wat betreft de grootte van het bedrijf merken de werkgeversorganisaties een verschil op. Grotere Limburgse bedrijven betwijfelen de hoge scores begin dit jaar te kunnen herhalen, terwijl de kleinere bedrijven net verwachten de wat lagere scores van het afgelopen kwartaal weer omhoog te kunnen krikken. De kleinste bedrijven blijven van alle groottecategorieën het minst optimistisch gestemd, maar kennen desondanks hun hoogste scores in meer dan tien jaar.

Volgens Ruben Lemmens van VKW Limburg “hebben we weinig reden tot klagen”. “Maar toch, hopelijk blijft onze Limburgse economie nog even op dit elan doorgaan, maar we weten uiteraard ook dat de bomen niet tot in de hemel blijven groeien”, aldus Lemmens. “Het verleden leert ons bovendien dat Limburg sneller in de brokken deelt wanneer de curve omkeert. Hopelijk heeft het SALK-programma onze economie intussen structureel sterker gemaakt en ons hier beter tegen bestand gemaakt.”