Genkse hartspecialisten plaatsen sensor die vroegtijdig overlijden bij hartfalen moet verminderen

Print
Hasselt / Genk -

Hartspecialisten van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) zijn erin geslaagd om een sensor in te planten in de longslagader van een patiënt die lijdt aan hartfalen. De sensor stelt de zorgverleners in staat om de hartfalenstatus van de patiënt online op te volgen en zo vroegtijdig in te grijpen indien nodig. Het is de eerste keer dat dergelijke sensor geïmplanteerd wordt bij de mens.

Hartfalen is een chronische aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed pompt naar de weefsels en organen. De aandoening treft 200.000 Belgen, gaat gepaard met een hoge kans op vroegtijdig overlijden en kost handenvol geld aan de maatschappij. De grootste kost maar ook de hoofdklacht van patiënten, is dat het hartfalen ontspoort, het zogenaamde “gedecompenseerd hartfalen”.

Bij gedecompenseerd hartfalen worden patiënten vaak in het ziekenhuis opgenomen met klachten van extreme kortademigheid en vochtopstapeling in de benen. De kans op een nieuwe opname of overlijden is bovendien zeer groot in de periode na de opname. “Dat gedecompenseerd hartfalen wordt steeds voorafgegaan door een progressieve stijging van de druk in de longslagader”, aldus specialisten prof. dr. Wilfried Mullens en dr. Matthias Dupont van het ZOL.

“Enkele jaren geleden is een innovatieve druksensor ontwikkeld die in de longslagader kan worden geplaatst en die op afstand de functie van het falende hart beter kan inschatten”, aldus de specialisten. “Zopas hebben we een verbeterde versie van deze druksensor voor het eerst in de wereld ingeplant bij de mens.”

Via een extern apparaat -ter grootte van een tablet- kan de sensor worden opgeladen en een drukmeting worden uitgevoerd in de longslagader. Wanneer de druk gestegen is, kan de dienst Cardiologie zo sneller beslissen om een medicamenteuze behandeling te starten om zo een opname in het ziekenhuis en het verder ontsporen van de hartfalenstatus te voorkomen.