Van Herstappe tot Hasselt, we komen in 2018 letterlijk naar u toe

Print
Van Herstappe tot Hasselt, we komen in 2018 letterlijk naar u toe

Foto: Luc Daelemans

Beste Lezer,

Op een gemiddelde dag lezen meer dan 400.000 mensen Het Belang van Limburg en surfen er bijna 200.000 naar onze website. Dat zijn grote getallen, zeker als we die in het perspectief plaatsen van het bevolkingsaantal van 870.000 inwoners van de provincie Limburg. Het leeuwendeel van ons publiek bereiken we nog steeds met de papieren krant. Maar het aantal digitale lezers groeit snel, dankzij website en krantenapp. Als redactie van uw krant vinden we het gepast om aan het begin van het nieuwe jaar een aantal goede voornemens te formuleren.

Een van die voornemens is alvast om er alles aan te doen om opnieuw elke dag de beste Limburgse krant te maken. Dat is onze hoofdopdracht en daarvoor staat onze redactie elke dag paraat. Daarnaast zien we dat meer en meer lezers van de papieren krant ook naar onze website surfen. En dat vinden we een uitermate goede zaak, want daar kunnen we onze trouwe lezers sneller en indien nodig ook uitgebreider informeren.

Bovendien willen we het internet gebruiken voor exclusieve aanbiedingen en diensten voor onze vaste lezers. Artikels, dossiers en reportages zullen voor onze abonnees in primeur te ontdekken zijn. Onze populaire nieuwsbrieven zullen worden uitgebreid en verfijnd, nog meer op maat van wat u wenst te lezen, te horen en te zien.

Het Belang van Limburg is bij uitstek een communitykrant. Klassiekers zoals Babyspecial, Eersteklasje of GoedNieuwskrant kent iedereen. Geen enkele andere krant in België volgt zo intens zijn lezers, van wieg tot graf. Het Limburggevoel is misschien niet uitgevonden door uw krant, we hebben er in elk geval flink toe bijgedragen dat elders in Vlaanderen met jaloezie naar onze band met de lezers wordt gekeken.

En we gaan nog een tandje bijsteken. 2018 is namelijk ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Geen enkele andere stembusgang staat zo dicht bij de mensen. Daar ligt vanzelfsprekend een taak weggelegd voor de krant. We willen ons niet beperken tot het informeren over de grote steden, zoals we dat al te vaak zien. Wij willen dieper gaan en berichten over de politiek uit uw straat en uit uw gemeente, hoe klein die ook mag zijn. Want dat is tenslotte waar het om draait. Vanaf midden januari mag u dan ook een extra pagina Limburgse politiek verwachten met allerlei begrijpelijke analyses, nuttige weetjes en u zal de kans krijgen om zelf vragen te stellen aan uw politici. Op die manier bent u alvast goed voorbereid om straks in oktober een weloverwogen stem uit te brengen.

We zullen dit doen in de klassieke papieren krant, maar ook in de Buurtkrant op vrijdag en op onze website hbvl.be waar elke gemeente een aparte pagina heeft. En we komen ook letterlijk naar u toe. In elke gemeente - van Herstappe tot Hasselt - zal uw krant aparte debatten organiseren waarop de plaatselijke kandidaat-politici in heldere taal zullen moeten vertellen wat de plannen zijn voor de komende zes jaar.

2018 wordt ook het laatste jaar dat we in het oude vertrouwde gebouw aan de Herkenrodesingel zullen huizen. Intussen tekenen zich op hetzelfde adres al de contouren af van een hypermoderne nieuwbouw. Begin 2019 moet dat paleisje van staal, glas en beton klaar zijn om ons te ontvangen.

Vanzelfsprekend zijn we heel nieuwsgierig naar onze nieuwe stek. Maar niemand mag het ons kwalijk nemen dat we met enige nostalgie afscheid zullen nemen van het plechtstatige en karaktervolle gebouw waarin we ruim veertig jaar met veel passie en plezier kranten hebben gemaakt. Dit jaar willen we alle lezers de kans bieden om ons een laatste keer in het “oude” gebouw te bezoeken. U kunt zich daarvoor inschrijven via de website maar binnenkort vertellen we u daarover ook meer in uw krant.

Tot slot willen wij u in naam van alle medewerkers van Het Belang van Limburg een boeiend en een gezond 2018 wensen.

Indra Dewitte

Ivo Vandekerckhove

Hoofdredactie