”In theorie is ieder kind gelijk, in de praktijk is dat allerminst zo”

Print
”In theorie is ieder kind gelijk, in de praktijk is dat allerminst zo”

Yves Lambrix

Er zijn nog heel wat kinderen met een handicap die vandaag nog geen verhoogde kinderbijslag krijgen, onder wie zelfs kinderen die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zijn erkend. Dat zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Exacte cijfers hierover zijn er niet, maar volgens haar zal dit probleem worden verholpen als de databanken van de Vlaamse overheid op 1 januari 2019 aan elkaar worden gelinkt.

Drie bedenkingen. Eén: In de nieuwe kinderbijslag zal ieder kind gelijk zijn en 160 euro per maand aan kinderbijslag krijgen, ongeacht het statuut van de ouders (werknemer of zelfstandige) en ongeacht het hoeveelste kind in het gezin hij/zij is. Vandaag krijg je als ouder afgerond 92 euro voor je eerste kind, 170 euro voor je tweede kind en 254 euro voor je derde en elk volgend kind. Dat is unfair. Het eerste kind kost verhoudingsgewijs vaak meer dan de volgende kinderen, omdat de aangekochte kleren, spullen en speelgoed vaak voor de jongere broertjes of zusjes worden hergebruikt. Let wel: voor kinderen die vóór 1 januari 2019 worden geboren, blijft het huidige systeem behouden.

Twee: in theorie is ieder kind gelijk, in de praktijk is dat allerminst zo. Om die reden worden de huidige leeftijdstoeslagen afgeschaft en vervangen door participatietoeslagen om deelname aan kinderopvang en onderwijs te stimuleren, door zorgtoelagen voor wezen, pleegkinderen en kinderen met een handicap, en door sociale toeslagen voor gezinnen met een laag inkomen. Dat is een bijzonder goede zaak: omdat te veel gezinnen het niet zo nauw nemen met de schoolplicht van hun kinderen; omdat kinderen met een handicap meer dan wie ook de zorgen verdienen die ze nodig hebben; en omdat kinderen in kansarme gezinnen nog te vaak kansen missen waardoor ze later zelf in de armoede belanden.

Drie: dankzij computernetwerken zijn nagenoeg alle burgers en bedrijven met mekaar geconnecteerd. De overheden lopen achter. Of hoe verklaar je dat er nog altijd kinderen met een handicap zijn die geen verhoogde toeslag ontvangen? Hoe verklaar je dat ouders er nog altijd goed aan doen om die verhoogde bijslag zelf aan te vragen als ze denken dat hun kind daar recht op heeft? Neen, het gaat niet alleen om kinderen met een veel voorkomende fysieke of mentale beperking. Ook kinderen met een huid- of hartziekte, met bronchiale astma of autisme kunnen hier aanspraak op maken. In het moderne Vlaanderen moet de automatische toekenning van die verhoogde kinderbijslag vanzelfsprekend zijn. Omdat ouders hun tijd willen besteden aan de zorg van hun kind(eren) in plaats van zich te verliezen in een frustrerend spelletje administratitis.