Instituut voor Mobiliteit UHasselt wijst op gevaar om voorrang van rechts af te schaffen: “Doet net trager rijden”

Instituut voor Mobiliteit UHasselt wijst op gevaar om voorrang van rechts af te schaffen: “Doet net trager rijden”

Foto: credit

Automobilisten rijden trager op kruispunten waar voorrang van rechts geldt dan op voorrangsgeregelde kruispunten. Dat blijkt uit een rijsimulatoronderzoek – in het kader van een doctoraatsstudie – aan het Instituut voor Mobiliteit (IMOB/UHasselt). “Hoe sneller we rijden, hoe groter de kans op een ongeval en hoe groter de materiële schade en lichamelijke gevolgen bij een botsing”, aldus doctorandus Kristof Mollu.

“Nu de afschaffing van voorrang van rechts bij steeds meer gemeenten en steden op tafel ligt, loont het om de voorrangsregels onder de loep te nemen”, aldus prof. dr. Tom Brijs, promotor van het doctoraatsonderzoek. Eerdere studies bekeken al hoe vaak voorrangsregels geschonden worden, maar in dit onderzoek staat snelheid centraal. “Een belangrijke factor in verkeersonveiligheid.”

IMOB-onderzoekers lieten deelnemers vijf routes in de rijsimulator afleggen. Kristof Mollu: “De voorrangsregel werd op verschillende manieren aangekondigd waaronder een met een verkeersbord en wegmarkeringen. Op sommige kruispunten konden deelnemers het verkeer van rechts goed zien aankomen, op andere kruispunten belemmerde bijvoorbeeld een haag het zicht.

Zichtbaarheid

Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers op kruispunten waar ze géén voorrang aan rechts moeten verlenen, sneller rijden dan op kruispunten waar voorrang van rechts geldt. “Bij een goede zichtbaarheid reden de deelnemers 5 tot 13% sneller, bij een slechte zichtbaarheid 5 tot zelfs 19%”, aldus Kristof Mollu.

Ze reden dan weer het traagst wanneer voorrang van rechts met een verkeersbord en wegmarkeringen werd aangeduid. “Met een dubbele aanduiding werd de snelheid dus het sterkst teruggebracht. We raden lokale besturen dan ook aan om de voorrang van rechts niet af te schaffen, maar voor elk kruispunt te bekijken welke voorrangsregel er moet gelden. Voorrang van rechts kan namelijk een positief effect hebben op de snelheid – vooral op lokale wegen waarbij elke tak van het kruispunt evenwaardig is.”

Verkeersveiligheid

Volgens de UHasselt-onderzoekers moeten nóg enkele aspecten rond verkeersveiligheid verder onderzocht worden. “Zo zagen we in onze studie dat deelnemers uitweken naar het midden van de weg wanneer een voorwerp, zoals een haag, het zicht op het verkeer van rechts belemmert. Dat verhoogt de kans op frontale botsingen – en die gaan meestal gepaard met ernstigere lichamelijke verwondingen.”