© JVDP, PHOTONEWS

De Wever vindt excuses van Francken aan premier “op zijn plaats”, maar begrijpt partijgenoot “omdat hij altijd wordt aangevallen”

De plenaire zitting in de Kamer vrijdag, waar de vernieuwde vennootschapsbelasting wordt goedgekeurd, is net voor de eindstemming geschorst. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken gaat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) nog vrijdagavond ondervragen over de Soedan-kwestie. De oppositie had daarop aangedrongen. N-VA-voorzitter Bart De Wever springt intussen in de bres voor zijn partijgenoot. Zijn uithaal naar premier Michel was volgens De Wever niet correct, maar wel begrijpelijk. “Francken wordt altijd door andere partijen aangevallen”, aldus De Wever.

De oppositie wil niet wachten tot na de Kerstvakantie om een commissie Binnenlandse Zaken bijeen te roepen over de kwestie. “Het is onaanvaardbaar dat staatssecretaris Francken de waarheid niet gezegd heeft”, zei PS-fractieleider Ahmed Laaouej. “De informatie die we donderdag hadden, klopt niet”, zei sp.a-fractieleider Meyrame Kitir. Kristof Calvo (Groen) merkte op dat Francken zelf zegt bewust de waarheid niet te hebben gezegd om geen aanzuigeffect te creëren.

Francken zou nochtans verzekerd hebben dat de VN “vanaf dag één” betrokken waren in de repatriëring van Soedanezen uit ons land. Maar het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) van de Verenigde Naties en het VN-agentschap IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) heeft dat ontkend.

Woelige sfeer

De hele kwestie zorgde vrijdag in de Kamer voor een woelige sfeer. Daarbij liet de oppositie verstaan niet te willen wachten tot na de Kerstvakantie om Francken in de commissie Binnenlandse Zaken op het matje te roepen. “Het is onaanvaardbaar dat staatssecretaris Francken de waarheid niet gezegd heeft”, zei PS-fractieleider Ahmed Laaouej. “De informatie die we donderdag hadden, klopt niet”, zei SP.A-fractieleider Meyrame Kitir. Kristof Calvo (Groen) merkte op dat Francken zelf zegt bewust de waarheid niet te hebben gezegd om geen aanzuigeffect te creëren.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) antwoordde dat het aan de commissie zelf is om haar werkzaamheden te regelen. Open VLD-fractieleider Patrick Dewael vroeg om de agenda af te werken en dus over de hervorming van de vennootschapsbelasting te stemmen.

In zeer woelige sfeer ging de stemming vervolgens van start, maar net voor de eindstemming, vroegen verschillende partijen een bijeenroeping van de Conferentie van Voorzitters. Kamervoorzitter Bracke schorste daarop de zitting. Wat later werd Francken uitgenodigd om vrijdagavond nog voor de commissie te verschijnen, om vervolgens de vernieuwde vennootschapsbelasting te stemmen.

Steun van De Wever

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft intussen gereageerd op de heisa die ontstaan is rond Francken. Hij liet weten dat hij voor de volle honderd procent achter de staatssecretaris staat, al had die uithaal naar premier Michel niet gehoeven. “Ik denk wel dat excuses op hun plaats waren, want hij had een interview gegeven waarin hij bol stond van de frustratie. Dat zag je”, aldus De Wever aan VRT. “Er zijn harde woorden gevallen en in de politiek moet je dat niet doen. In de politiek moet je je hart laten koken, maar je hoofd moet altijd koel blijven.”

De Wever neemt Francken echter wel in bescherming, omdat hij begrijpt waarom zijn hartje overkookte. “Omdat hij altijd door andere partijen wordt aangevallen. Altijd lijkt het dan dat hij moet worden teruggefloten, terwijl hij gewoon de wet toepast en dat op een goede manier doet.”

“Als je altijd de zondebok moet zijn, kan ik aannemen dat dit na een paar jaar je strot uitkomt. Maar dan nog moet je je hoofd koel houden”, aldus De Wever. Als het van hem afhangt, is de zoveelste rel in de meerderheid rond het optreden van staatssecretaris Francken een afgesloten hoofdstuk.

Open Vld-er Karel De Gucht kreeg ook nog een veeg uit de pan voor zijn opiniestuk waarin hij het ontslag vroeg van Francken. “Als Open Vld Karel De Gucht wil volgen, dan moeten ze ons dat maar zeggen”, zegt De Wever nog aan VTM Nieuws, daarmee verwijzend naar de column van de gewezen minister van Buitenlandse Zaken in Het Laatste Nieuws.