“Ons erfgoed wordt opgeofferd voor projectontwikkelaars”

BrusselDe Vlaamse archeologiesector is woedend op de Vlaamse regering. Reden is de aanpassing van het decreet onroerend erfgoed, waarin de regels rond archeologie worden teruggeschroefd. “De Vlaamse regering heeft gekozen voor de belangen van projectontwikkelaars, industriëlen en Boerenbond en is bereid hiervoor een deel van ons erfgoed op te offeren.”

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws