Koor Cantate krijgt hele kerk aan het zingen

Print

Eisden

Maasmechelen - Op zondag 17 december had in de namiddag een volkskerstzang plaats in de Willibrorduskerk van Eisden-dorp. Koor Cantate onder leiding van Marie-Rose Van Gerven zette de liederen in. De Kerkraad en het Parochieteam waren enorm verheugd dat dit koor een aloude traditie terug in het leven heeft geroepen: zingen in onze kerk. Waar het vroeger ging om het muzikaal opluisteren van de zondagsviering in de kerstperiode, werd ditmaal het accent gelegd op zingen en samenzingen.

Het was een namiddag van volkskerstzang onder de mooie titel '(N)U zijt wellekome'. De muzikale begeleiding gebeurde door organist Danny Kellens en pianiste Thessy Chen.
Niet te verwonderen dat de Kerkraad de kerk graag openstelde voor dit mooie initiatief. Een kerk is niet langer meer een plaats van gebed en liturgie alleen. Het was die zondagnamiddag een plaats waar mensen konden luisteren naar en proeven van mooie gezongen kerstliederen. En er waren veel mensen. Bijna alle stoelen waren bezet.
Het gebeuren kaderde ook in het nieuwe kerkenplan, dat onlangs werd uitgewerkt, uitgeschreven en goedgekeurd door gemeente en Bisdom. Een kerk is ook een plek waar men kan luisteren naar concerten, opera’s en activiteiten zoals op die zondag.
Verbonden worden door zang en muziek. Welke periode leent er zich daartoe beter dan de kerstperiode? We hebben er allen van genoten! Koor Cantate heeft ons allen iets moois aangeboden.
De Kerkraad en het Parochieteam hopen op een verdere positieve samenwerking met koor Cantate.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio