Mag je dan toch geen 500 euro onbelast bijverdienen?

Print
Mag je dan toch geen 500 euro onbelast bijverdienen?

Foto: Photo News

Brussel -

De oppositie wil dat de meerderheidspartijen twee maatregelen uit het Zomerakkoord uit de Relancewet halen en niet meer voor het einde van het jaar bespreken in de Kamer. De meest in het oog springende slaat op de 500 euro per maand onbelast bijverdienen. Maandag krijgen ze het antwoord van de meerderheidspartijen te horen. Op de achtergrond speelt ook de dreiging met een belangenconflict tegen die maatregel.

De plenaire Kamer keurt normaal gezien donderdag in de late uurtjes de begroting voor volgend jaar goed. De komende dagen staat nog een pak wetgevend werk op de plank. Daarbij horen verschillende maatregelen uit het Zomerakkoord. Daarbij ook de drie ingrepen waarover de voorbije maanden het meeste inkt is gevloeid: de taks op de effectenrekeningen, de 500 euro onbelast bijverdienen en de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Die twee laatste ingrepen maken deel uit van de Relancewet. De Kamerleden kregen die twee turven van samen bijna 1.500 bladzijden pas donderdag op hun banken uitgedeeld. De taks op de effectenrekeningen zit in een apart wetsontwerp.

Oppositiepartijen PS, sp.a, Ecolo-Groen en cdH hebben de meerderheidspartijen nu gevraagd het luik over het onbelast bijverdienen voor klusjes uit de Relancewet te halen, net als de maatregel waarbij bedrijven via startersjobs worden aangemoedigd jonge werknemers van 18 tot 21 jaar aan te werven. Daar staat een fiscale korting tegenover, terwijl het netto salaris volledig behouden blijft.

De redenering daarachter is dat beide maatregelen niet op 1 januari 2018 ingaan, maar respectievelijk op 20 februari en 1 juli. Dat moet het parlement de kans bieden ze grondig te behandelen na nieuwjaar en zo kan de rest van de teksten normaal worden behandeld. Tijdens een conferentie van de voorzitters kregen de oppositiepartijen te horen dat ze maandag een antwoord zullen krijgen.

Intussen werd ook afgesproken dat de commissie Financiën morgen/vrijdag het debat over de taks op de effectenrekeningen zal afronden, maar nog niet stemmen, en dat enkel wordt gestart met de toelichting van de Relancewet. Een vergadering die zaterdag achter de hand werd gehouden, zal niet plaatsvinden.

Wat ongetwijfeld zal meespelen in de beslissing van de meerderheid, is het dreigement van de PS om in het parlement van de Franse gemeenschap of van de Franstalige Brusselaars een belangenconflict in het leven te roepen over het onbelast bijverdienen. De partij schermt daarbij met de verschillende negatieve adviezen die op die maatregel werden uitgebracht. Indien dat belangenconflict wordt goedgekeurd, ligt de behandeling van de tekst 60 dagen stil.

Het was vooral Open Vld die achter die maatregel stond. Het is zeer de vraag of de Vlaamse liberalen dat luik graag uit de Relancewet zien gelicht worden, zeker als dan nog met een belangenconflict en dus ook een vertraging wordt gedreigd. Indien het luik toch in de wet blijft en er een belangenconflict wordt gestemd, dan zou dat ook gelden voor de hervorming van de vennootschapsbelasting in datzelfde ontwerp, wat dan problemen zou kunnen opleveren voor de inwerkingtreding.

(belga)