DE KERN

“Nooit eerder in de naoorlogse geschiedenis heeft een Amerikaanse president zo’n dwaas en ondoordacht besluit genomen”

Print
“Nooit eerder in de naoorlogse geschiedenis heeft een Amerikaanse president zo’n dwaas en ondoordacht besluit genomen”

Hoe pak je een kind aan dat speelt met lucifers in een kurkdroog bos? Precies, je pakt de lucifers af en geeft het kind een opvoedkundig standje. Maar hoe pak je een narcistische zeventiger aan die met de brandblusser rondzwaait in een kruitvat? En zeker als die zelfingenomen zeventiger de machtigste man op deze wereld is? Uiteraard bestaat hiervoor geen pasklaar antwoord.

De beslissing van Donald Trump om de ‘heilige stad’ Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van de staat Israël en er op termijn de Amerikaanse ambassade te vestigen, is wellicht de meest lichtzinnige die hij in bijna elf maanden in het Witte Huis heeft genomen. Nooit eerder in de naoorlogse geschiedenis heeft een Amerikaanse president zo’n dwaas en ondoordacht besluit genomen, dat de wankele vrede in een hele regio op de helling zet. Een Palestijnse vertegenwoordiger omschreef de beslissing gisteren als de ‘doodskus’ voor het zo al labiele onderhandelingsproces tussen Israëli’s en Palestijnen. In feite is dat proces morsdood, want de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de voorbije jaren alles op alles gezet om de Palestijnen te tergen en om het vredesproces en de tweestatenoplossing volledig uit te hollen, onder meer door het opdrijven van de illegale nederzettingen en de Palestijnen te degraderen tot tweederangsburgers.

De Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad is een duidelijke sneer naar de Palestijnen, dat ze nooit hun deel van de stad als rechtmatige hoofdstad kunnen opeisen. De Turkse president Erdogan had gisteren overschot van gelijk toen hij stelde dat “niemands persoonlijke ambities mogen toelaten dat het lot van miljarden mensen veranderd wordt”. Erdogan waarschuwde dat zoiets “enkel maar terroristische organisaties kan aanmoedigen”.

Wat Trump bezield heeft, is duidelijk. Hij wilde zijn campagnebelofte tegenover Amerikaanse joden en het leeuwendeel van de evangelische christenen inlossen. Die evangelicals zijn de meest rabiate verdedigers van de joodse staat. Trump heeft ongetwijfeld ook zijn geldschieters willen bedanken, zoals de schatrijke casinobaas Sheldon Adelson, die 25 miljoen dollar in de campagnekas van Trump stortte en begin dit jaar nog eens met de glimlach vijf miljoen dollar doneerde voor het inauguratiefeestje van ‘The Donald’. Bovendien heeft Trump via zijn schoonzoon Jared Kushner directe banden met Israël. Kushner, de belangrijkste adviseur van Trump voor het Midden-Oosten, leidde ooit een stichting die illegale Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden financierde. Wat een droeve tijden voor het Midden-Oosten en voor heel de wereld.