“Wetten en beleidsintenties zijn niet voldoende om mensen te beschermen in EU”

Print
“Wetten en beleidsintenties zijn niet voldoende om mensen te beschermen in EU”

Foto: Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Minderheden in de Europese Unie worden meer geconfronteerd met discriminatie, blijkt uit een rapport van Fundamental Rights Agency (FRA), dat dinsdag werd gepubliceerd. De organisatie merkt op dat de situatie is verergerd in het afgelopen decennium. “Deze nieuwe resultaten tonen aan dat onze wetten en beleidsintenties niet voldoende zijn om de mensen te beschermen die het nodig hebben”, zegt Michael O’Flaherty, directeur van FRA.

De organisatie met hoofdzetel in Wenen bevroeg 25.500 mensen in de 28 EU-lidstaten die behoren tot een minderheidsgroep. In vergelijking met een bevraging uit 2008 blijkt dat de respondenten geconfronteerd worden met eenzelfde vorm van intolerantie en haat als tien jaar geleden, luidt het rapport. Bijna vier op de tien geïnterviewden liet weten dat ze in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd werden, en dan voornamelijk op de arbeidsmarkt. Het gaat dan vooral om mensen uit Noord-Afrika, Sub-Sahara-Afrika en Roma’s. Meer dan drie op de tien mensen wier ouders migreerden, werd het afgelopen jaar belaagd omwille van hun etnische achtergrond.

Discriminatie en haat verdiepen de sociale kloof, waarschuwt O’Flaherty. “Met elke daad van discriminatie en haat, hollen we de sociale cohesie uit en creëren we op die manier ongelijkheden die een impact hebben op verschillende generaties, met alle verwoestende gevolgen van dien.”

Mensen uit minderhedengroepen tonen meer vertrouwen in de overheid dan de algemene bevolking en voelen zich sterk verbonden met het land waarin ze wonen, toont het onderzoek aan. Wie echter het slachtoffer werd van discriminatie of haat heeft een minder sterke band met het land.

(belga)