DE KERN

”Niet werken, een hoger loon en nauwelijks kans op ontslag”

Print
”Niet werken, een hoger loon en nauwelijks kans op ontslag”

Liliana Casagrande

Als nog eens iemand die voor de overheid werkt, beweert dat hij/zij veel meer kan verdienen in de privé, dan kan u er minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) bij roepen om dit te ontkrachten. Vandeput heeft een paar databanken op elkaar aangesloten en uit die berekening blijkt dat een ambtenaar die voor de overheid werkt meer verdient dan een militair en dat die militair dan weer meer verdient dan iemand in de privésector. Een voorbeeld: een luitenant-kolonel met 20 jaar ervaring heeft een bruto maandloon van 6.092 euro, een ambtenaar van hetzelfde niveau verdient 6.485 euro bruto en een werknemer van dit kaliber 4.714 euro bruto. Zelfs wie op een vergelijkbare stoel als contractueel - en dus niet eens vastbenoemd - voor de overheid werkt, is met zijn 6.066 euro nog altijd beter af. Ook in de lagere lonen zien we hetzelfde patroon: een startende soldaat verdient 1.979 euro bruto, een startende cipier 1.850 euro bruto en een startende werknemer 1.676 euro bruto. Die oude dooddoener over een ambtenarenpensioen als compensatie voor lage lonen, kunnen we bij deze begraven. De overheid betaalt gewoon goed. Dat mag, want als wie voor de overheid werkt dat slecht doet, hebben we daar allemaal last van.

Toch hebben we afgelopen week twee ‘moppen’ te veel gehoord over ambtenaren. Een moedige ambtenaar uit Namen verklapte dat ze al 17 jaar betaald werd om niets te doen. Dat leverde haar weliswaar 2.900 euro netto per maand op, maar ook een hoop miserie. Zij had wel degelijk door dat ze dat op een andere stek niet kon verdienen, want anders was ze al lang vertrokken. Vandeput had geluk dat niet hij, maar wel de provincie Namen bevoegd is voor deze dame. Maar donderdag haalde een ander verhaal de krant: van de 53.440 ambtenaren die geëvalueerd zijn, zijn er amper 39 die niet voldoen. De Open Vld catalogeerde dat meteen als ‘cero, cero, cero’, het nulpunt voor de dopingzondaars. Dat nieuws kwam trouwens van een N-VA-politicus, maar Vincent Van Quickenborne (Open Vld) maakte daar dankbaar gebruik van om er Steven Vandeput mee om de oren te slaan. Of dat nu de kracht van verandering was, wilde hij weten. Vandeput hamert er verderop in deze krant op dat het huidige evaluatiesysteem nog door de vorige regering is ingevoerd - met Van Quickenborne dus - en dat hij bezig is met de wet aan te passen. Hij belooft een soepelere ontslagregeling.

Niet werken, een hoger loon en nauwelijks kans op ontslag, we horen niet alleen voor onze begrotingscijfers bij de Club Med-landen. Gelukkig heeft diezelfde Vandeput deze zomer beslist om de vaste benoemingen af te schaffen. Collega’s 2.0 hoort thuis in de bioscoop, niet op de werkvloer.