Geen toestemming voor Sibelco om groeve in Nederlands Limburg verder af te graven

Print
Geen toestemming voor Sibelco om groeve in Nederlands Limburg verder af te graven

Foto: De Limburger

Maasmechelen / Lommel -

Het witzandontginningsbedrijf Sibelco, dat vestigingen heeft in Lommel en Maasmechelen, heeft geen groen licht gekregen om in Heerlen en Landgraaf een zandwinningsgroeve verder af te graven. Het bedrijf reageert teleurgesteld, zeker gezien het feit dat de onderhandelingen al in een erg verre fase zaten.

Op 25 oktober 2017 oordeelde de Nederlandse Gedeputeerde Staten nog dat de mijnsteenberg Oranje Nassau IV in Heerlen en Landgraaf grotendeels afgegraven mag worden door Sibelco. Het provinciebestuur keurde daarvoor en plan goed waarbij er een toestemming tot afgraving van zilverzand tot 2036 werd gegeven. In ruil engageerde Sibelco zich om nieuwe natuur- en recreatiegebieden aan te leggen.

Verzet

De afgraving was erg omstreden. In 1985 bleek al dat er jarenlang vliegas, een residu van verbrand metaal, en asbesthoudend bouwpuin op de plek werd gestort. Sibelco liet echter een onderzoek uitvoeren waaruit bleek dat de grond wel geschikt is voor zandwinning, al mag het gewonnen zand enkel gebruikt worden op industrieterreinen en dus niet in recreatiegebieden. Het was daarop aan de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf om hun mening te vormen over het provinciale inpassingsplan. Woensdagavond raakte echter bekend dat een grote raadsmeerderheid van de gemeente Heerlen zich verzette tegen het verder afgraven van de mijnsteenberg en het daarbij horende ‘Plan van Transformatie’.

Compromis

De wethouder moet daarom terug naar de onderhandelingstafel. Heerlen waarschuwde al dat ze het niet zouden pikken moest de provincie afspraken met Sibelco en Natuurmonumenten proberen doordrukken via een dwingend inpassingsplan, al lieten ze weten open te staan voor een compromis: zo zou Sibelco vijf jaar langer dan voorzien in de groeve zand mogen afgraven, uiterlijk tot 2025. Daarna zou het gebied zo snel mogelijk moeten heringericht en opengesteld worden.

“Zwaar ontgoocheld”

Sibelco zelf, met hoofdzetel in Antwerpen, reageert zwaar ontgoocheld. Zij menen dat de afwijzing er komt op basis van onjuiste en onvolledige beweegredenen. “De raad heeft daarnaast geen rekening gehouden met een onafhankelijk onderzoek waaruit blijkt dat de steenberg Oranje Nassau IV goed verplaatst kan worden. Met het oog op de toekomstige werkgelegenheid komt het raadsbesluit hard aan bij de tientallen medewerkers die nu werkzaam zijn bij de Sibelco-groeve in Heerlen en bij de toeleveranciers”, laat het bedrijf in een verklaring weten.

“Heerlen heeft te weinig oog gehad voor de grote maatschappelijke meerwaarde en de toeristische mogelijkheden van het volledig uitgewerkte Plan van Transformatie.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio