"Waarom slimme vrouwen geen lief vinden"

Het cliché wil dat verstandige, hoog opgeleide vrouwen moeilijk een partner vinden. Maar er schuilt ook een waarheid in, die socioloog Dimitri Mortelmans uitklaart in een nieuwe video van het videoplatform Universiteit van Vlaanderen, waar professoren uit verschillende disciplines online college geven over hun vakgebied.

tib

Mortelmans, hoogleraar aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, verdeelt de partnermarkt sociologisch in twee: wie jonger is dan 25, moet zich volgens hem geen zorgen maken. Maar de zogenaamde ‘tweede partnermarkt’, waar mannen en vrouwen na een lange relatie opnieuw een partner zoeken, is heel wat complexer. Mortelmans noemt ‘drie heilige principes’: eerst en vooral moet de nood aan een nieuwe partner er zijn, maar ook aantrekkelijkheid en gelegenheid zijn cruciale factoren. Hoe aantrekkelijk je bent, wordt bepaald door je uiterlijk, maar nog meer door je leeftijd, je inkomen, of je voor kinderen moet zorgen …. Daarnaast moet je ook in de gelegenheid zijn een nieuw lief te leren kennen: op de zetel voor de televisie kom je niemand tegen, je moet mensen ontmoeten.

Studentenfuiven

Dat laatste is makkelijker als je jong bent, want dan is alles partnermarkt: de school, hobby’,s, uitgaan, … Er is ook een sterke homogamie in opleidingsniveau, want jonge mensen van hetzelfde opleidingsniveau komen elkaar tegen op bijvoorbeeld studentenfuiven. Dat heb je niet op de tweede partnermarkt, met minder gelegenheid en een sterke heterogamie qua opleidingniveau, wat het veel moeilijker maakt om een partner te vinden.

“Het is de schuld van de mannen”

Maar dat verklaart nog niet waarop het hoger opgeleide vrouwen zijn die minder makkelijk een partner vinden - integendeel, want het zijn vaak vrouwen met een lagere opleidingsniveau die geen werk hebben, of die de zorg voor de kinderen op zich nemen, wat hen zogezegd ‘minder aantrekkelijk’ zou maken als partner. “Het is de schuld van de mannen”, legt Mortelmans uit: mannen zijn op zoek naar een vrouw die een minder inkomen heeft of minder hoog opgeleid is. Dus lager opgeleide vrouwen vinden hoger opgeleide mannen, en de hoog opgeleide vrouwen blijven over op een markt die al erg krap is.

Zelfs vrouwen jonger dan 25 kunnen niet helemaal gerust zijn, want de laatste jaren zijn meisjes alsmaar hoger opgeleid. “Dus zelfs op de eerste partnermarkt komt er een overschot van hoog opgeleide meisjes die moeten gaan vechten voor hoog opgeleide jongens”.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen