Onderzoek VOKA: “Limburgse gemeenten met minder dan 10.000 inwoners? Die moeten fusioneren!”

Print
Onderzoek VOKA: “Limburgse gemeenten met minder dan 10.000 inwoners? Die moeten fusioneren!”

Foto: rs

61% van de Limburgse ondernemers is niet tevreden over het lokale bestuur, zo blijkt uit een onderzoek van VOKA bij zo’n 500 Vlaamse ondernemers. In Limburg werden ondernemers uit 10 steden en gemeenten ondervraagd. “Onze Vlaamse gemeenten investeren te weinig in de economie”, vindt gedelegeerd bestuurder van VOKA, Johann Leten. Bovendien pleit VOKA voor nog een opvallend feit: alle Limburgse gemeenten met minder dan 10.000 inwoners moeten fusioneren.

Het onderzoek kwam er naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2018. Zo’n 2.535 ondernemers gaven hun mening over het gemeentelijke bestuur. Op Vlaams niveau is slechts 40% tevreden over het gevoerde beleid, in Limburg ligt dat cijfer zelfs nog ietsje lager met 39%. 11% van de Vlaamse ondervraagde ondernemers geeft zelfs aan zwaar ontevreden te zijn.

Die ontevredenheid is een gevolg van de ondernemingsvriendelijkheid van de steden en gemeenten die volgens de ondervraagden ondermaats is. Daarnaast voelen de ondernemers zich ook onvoldoende betrokken bij het beleid van de steden en gemeenten, willen velen een vlottere communicatie en meer overleg. Wel positief is de aandacht voor en het aanbod van ruimte om te ondernemen.

Bepaalde zaken uitbesteden

Ook het feit dat de schuldafbouw de goede richting uit gaat is volgens VOKA niet meteen goed nieuws. De afbouw gebeurt namelijk op een verkeerde manier. Zo is dat vooral het resultaat van een verhoging van de ontvangsten zoals extra belastingen of het afbouwen van het aantal investeringen. De fiscale ontvangsten per inwoner stegen op vier jaar tijd (tussen 2012 en 2016) met zo’n 2,3% per jaar. De exploitatie-uitgaven blijven constant in diezelfde periode, maar de investeringsuitgaven in materiële vaste activa namen dan weer af. Daarom dringt VOKA erop aan om een grondig kernktakendebat te voeren. “Vandaag zien we dat 40% van de uitgaven van onze steden en gemeenten goed is voor meer dan 130 beleidsvelden. Dat is veel. Steden en gemeenten zullen zich steeds meer moeten focussen en bepaalde zaken ook gaan uitbesteden. Enkel zo kan er opnieuw de nodige ruimte vrijkomen om te investeren. De vergrijzing zal – zeker in Limburg – er de komende jaren voor zorgen dat er nog meer investeringen nodig zullen zijn voor wonen, onderwijs en zorg. Daarnaast blijft de mobiliteit in veel steden en gemeenten de belangrijkste uitdaging. Er moet dringend geïnvesteerd worden in infrastructuur.”

“We zien dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners het vaak heel moeilijk hebben. Ze hebben communicatie-achterstand en doen het vaak ook heel slecht inzake digitalisering. Daarenboven zijn ze minder efficiënt om belastingen te heffen en te innen. We vragen dan ook dat de 72 kleinste Vlaamse gemeenten fuseren. Enkel zo kunnen ze tot een minimumschaal komen van 10.000 inwoners. De geboorte van Oudsbergen en Pelt is in dit opzicht voor Limburg alvast een belangrijke stap. Dit neemt niet weg dat er nog 11 Limburgse gemeenten de werkbare grens van 10.000 inwoners niet halen”, besluit Leten.