Honderdduizenden werknemers zien loon in januari stijgen

Print
Honderdduizenden werknemers zien loon in januari stijgen

In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. HR-dienstverlener SD Worx becijferde de indexering voorlopig op 1,87 procent bruto.

Het gaat om voorlopige cijfers van SD Worx. Het is nog wachten op de inflatiecijfers van november en december om een definitief percentage te kennen. Maar heel veel zal het definitieve cijfer niet verschillen van de prognoses, klinkt het bij SD Worx.

De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar.

Voor een hele grote groep werknemers gebeurt de jaarlijkse indexering in januari. Het gaat om de bedienden die verzameld zijn onder het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200). Het gaat om zowat 430.000 werknemers, of bijna een kwart van alle bedienden uit de privésector. De samenstelling is heel divers, gaande van de bedrijven in de groothandel, ict-bedrijven, drukkerijen of de glasnijverheid.

De voorlopige prognose van 1,87 procent is de hoogste sinds 2013. Jaren van lage inflatie en een indexsprong zorgden voor magere indexaties van de lonen de voorbije jaren. Zo bedroeg de indexering voor PC 200 dit jaar 1,13 procent, in 2016 was dat 0,43 procent, in 2015 0,03 procent en in 2014 1,02 procent. We moeten naar 2013 om een hoger cijfer terug te vinden (2,35 procent). In 2009 kregen de bedienden uit PC 200 4,51 procent meer loon via de indexering en in 2010 was de indexering zelfs negatief (-0,43 procent), wegens een negatieve inflatie. Niet alle bedrijven rekenden die negatieve indexering toen door aan hun personeel.