© Raymond Lemmens

Oppositiepartijen reageren op uitspraak burgemeester na rapport Audit Vlaanderen: “Reactie is onaanvaardbaar”

De oppositiepartijen in Houthalen-Helchteren hebben gereageerd op de uitspraak van burgemeester Alain Yzermans, die de berichtgeving en de suggesties van de oppositie “tendentieus en belangenschending van de gemeente, haar administratie en haar inwoners” noemde. “De reactie van het gemeentebestuur is onaanvaardbaar”, klinkt het.

In april dit jaar startte Audit Vlaanderen een onderzoek om na te gaan of het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren onregelmatigheden heeft begaan. Oppositiepartijen hadden al langer vragen bij enkele dossiers van het gemeentebestuur. Het onderzoek van Audit Vlaanderen is intussen afgerond en de gemeente maakt geen goede beurt. Zo wordt het lokale bestuur flink op de vingers getikt omdat het de regelgeving rond openbare aanbestedingen in meerdere grote bouwdossiers niet volgde of omzeilde. De auditeurs wijzen ook op “een schijn van partijdigheid” en benadrukken de noodzaak om het gemeentebestuur te sensibiliseren over deontologie.

LEES OOK: Houthalen-Helchteren fors op de vingers getikt in rapport Audit Vlaanderen

“Staat van ontkenning”

“Als oppositie zijn we tevreden dat Audit Vlaanderen een rapport afleverde waarin de vinger daadwerkelijk op de wonde wordt gelegd”, aldus Stijn Van Dingenen, fractieleider voor S&D, Luc Melotte, fractieleider voor N-VA, Peter Timmermans en Geert Gerits (onafhankelijke raadsleden) in een persbericht. “De wijze waarop er vanuit de bestuurlijke meerderheid in Houthalen-Helchteren gereageerd wordt op dit zware rapport, verontrust ons enorm. Men verkeert duidelijk in een staat van ontkenning en dat ondanks het feit dat het rapport van Audit Vlaanderen fundamentele malversaties blootlegt.”

De oppositiepartijen willen dat het gemeentebestuur meer duiding geeft bij de resultaten van het rapport, zoals de betaling van 1,8 miljoen euro aan een consultancybedrijf. “Verder eisen we dat er in de schoot van de gemeenteraad een opvolgingscommissie wordt opgericht die moet toezien op de correcte uitvoering van alle maatregelen die nodig zijn als antwoord op dit auditrapport”, aldus Van Dingenen en Gerits. De oppositie verwacht daarbovenop dat onderzocht wordt welke negatieve financiële impact de onwettige handelingen hebben gehad voor de gemeentelijke budgetten.

Actieplan

Op het einde van de maand verwacht Audit Vlaanderen een actieplan van het gemeentebestuur. De oppositiepartijen willen er “in het belang van de inwoners en in het belang van het vertrouwen dat de inwoners moeten kunnen hebben in het gemeentebestuur, actief en positief aan meewerken”. “We willen hierin zelfs een leidende rol opnemen”, aldus Van Dingenen.

De oppositiepartijen vermoeden dat bijkomende gerechtelijke onderzoeken zullen worden aangevraagd door de gemeenteraad, burgers of de Vlaamse overheid. “Gelet op de zwaarwichtige feiten die vastgesteld zijn in het rapport, het algemeen belang en de principes van behoorlijk bestuur roepen wij derhalve de betrokken overheden op tot een grondige analysevorming van dit rapport en bij inschatting de inroeping van een verder gerechtelijk vervolg”, besluiten de fractieleiders.

Geen minimalisering

“De berichtgeving en de suggesties van de oppositie zijn tendentieus en schaden de belangen van de gemeente, haar administratie en haar inwoners”, klinkt het bij burgemeester Alain Yzermans. “Het bestuur minimaliseert de conclusies zeker niet en gaf onmiddellijk gehoor aan de oproep van Audit Vlaanderen om een plan van aanpak op te stellen.”

Yzermans benadrukt dat alle gemeenteraadsleden afgelopen maandag transparant en uitgebreid geïnformeerd werden en dat ze suggesties mogen formuleren die op woensdag 29 november in besloten zitting zullen worden besproken. Het gezamenlijke actieplan zal vervolgens op donderdag 30 november worden overgemaakt aan Audit Vlaanderen.

“Onaanvaardbaar”

“De reactie van het gemeentebestuur bij monde van de burgemeester over het feit dat de oppositie de belangen van de gemeente, haar personeel en de burgers schaadt, is onaanvaardbaar”, aldus Stijn Van Dingenen. “Hiermee bewijst men opnieuw dat men de conclusies van het auditrapport niet wil inzien en aanvaarden. Het is nogal logisch dat het net de onwettige handelingen zijn die de gemeente, haar personeel en de inwoners schaden. Als oppositie trachten we die onwettige praktijken die duidelijk niét in het belang van de administratie of de inwoners zijn in te dijken, te voorkomen en op te lossen. Het is werkelijk absurd en onverantwoord dat een gemeentebestuur, een burgemeester daar op deze manier op reageert enkel maar om een negatieve perceptie te creëren die als enige doel heeft de aandacht af te leiden van het eigen falen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer