We betalen 18 procent van gezondheidskosten uit eigen zak

Print
We betalen 18 procent van  gezondheidskosten uit eigen zak

Foto: IMAGEGLOBE

De Belg betaalt, na tussenkomst van de mutualiteit en van eventuele aanvullende verzekeringen, nog 18 procent van zijn gezondheidskosten uit eigen zak, goed voor 5,3 miljard euro per jaar. Dat is een pak meer dan in andere West-Europese landen. Reden: het feit dat slechts weinig Belgen kiezen voor een verzekering voor ambulante zorg (buiten een ziekenhuisopname) of tandzorg.

In Frankrijk bijvoorbeeld betaalt men gemiddeld 7 procent van de gezondheidskosten uit eigen zak. België loopt in dat opzicht ver achter. Heel wat kosten zoals tandprotheses, kinesitherapie, oorapparaat of het bezoek aan een specialist zijn niet of slechts deels gedekt door de ziekteverzekering. Bijna een derde van de Belgen blijkt ook niet goed op de hoogte wat de wettelijke ziekteverzekering terugbetaalt en wat niet.

Tegelijk heeft bijna 82 procent een hospitalisatieverzekering afgesloten, die vooral zware en ingrijpende behandelingen dekt. Hierdoor kan het aandeel dat de patiënt zelf betaalt teruggebracht worden tot slechts 277 miljoen euro per jaar. Daartegenover staat dat slechts 5 procent van de Belgen beschikt over een aanvullende verzekering voor ambulante zorgen en tandzorg. De kosten uit eigen zak lopen hiermee op tot 5,3 miljard euro per jaar.

De enquête is gebaseerd op een steekproef bij 1.000 Belgen, afgenomen dit voorjaar.