“Drug- en medicatiegebruik in gevangenissen te hoog”: De Block start pilootproject in Hasselt

Print
“Drug- en medicatiegebruik in gevangenissen te hoog”: De Block start pilootproject in Hasselt

Foto: Photo News

Brussel / Hasselt -

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block start nog dit jaar met een pilootproject rond druggebruik in drie gevangenissen: Hasselt, Brussel en Luik. Tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van volgende week zal ze het initiatief afstemmen met de deelstaten. Dat heeft de minister maandag aangekondigd tijdens een drugscongres in Gent.

Volgens De Block is het drug- en medicatiegebruik in gevangenissen te hoog en “is het aanbod op het vlak van geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en drughulpverlening in het bijzonder ontoereikend”. De Block wil samen met minister van Justitie Koen Geens een plan van aanpak ontwikkelen om de gezondheidszorg voor gedetineerden de komende jaren op te krikken..

Bedoeling is om verschillende lokale actoren en spelers uit de welzijnssector te betrekken bij het gevangenisbeleid en dat lokaal aan te sturen. Dat moet het revalideringstraject van drugsverslaafde gedetineerden verbeteren. Het proefproject begint in 3 gevangenissen en succesverhalen worden opgevolgd.

De Block heeft de pas opgerichte ‘Algemene Cel Drugsbeleid’ gevraagd om een onderzoek te voeren naar de beste praktijken op lokaal niveau. Ze wil antwoorden op enkele vragen. “Wat met de toeleiding naar de arbeidsmarkt? Welke nieuwe interventies worden er in de gevangenis ontwikkeld? Welk type woonvormen zijn er nadien voorhanden?” Uit het onderzoek moet blijken hoe de samenwerking tussen verschillende spelers verbeterd kan worden om gedetineerden te laten terugkeren naar de maatschappij.

De resultaten worden verwacht tegen de zomer van 2018. Eens de antwoorden in kaart zijn gebracht, zal de regering bekijken welke goede praktijken prioritair verspreid moeten worden.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio