Herdenking Wapenstilstand in teken van de jeugd

Print
Kortessem - Het gemeentebestuur herdacht dit jaar Wapenstilstand in de deelgemeente Vliermaal. Tijdens de 11-november-viering in de Sint-Agapituskerk legde zij het accent op het menselijk leed van de oorlogen en op de sensibilisering bij de jeugd.

Zo lazen leden van de jeugdverenigingen in overleg met de jeugdraad tijdens de herdenkingsmis citaten uit brieven van oorlogsslachtoffers voor. De brieven werden geselecteerd en gekaderd door Jos Punie. Brieven van soldaat Leo Blokken (WO I), de broers Leo en Robert Meuleman (WO II), en van de moeders van de Australische vliegeniers, die vorige maand nog gehuldigd werden in Wintershoven. De Koninklijke harmonie Sint-Catherina bracht tijdens de plechtigheid de last post en de Brabançonne. Camille Cuyx benoemde in zijn slotwoord de lokale oorlogsslachtoffers, en liet de aanwezigen kort stilstaan bij de dualiteit bij oorlogen tussen enerzijds het menselijk leed bij de soldaten, hun naasten en de burgers, en anderzijds de socio-economische belangen. Ook hij riep op om de herinnering aan de oorlogen bij de jeugd levendig te houden. “Laat ons het hoofd buigen voor de slachtoffers, en laat ons eraan herinneren dat het offer van deze mensen niet voor niets is geweest.”Na de viering deden de jongeren van de Chiro en de KZJ samen met de burgemeester, Tom Thijsen, een bloemenhulde bij het monument ter herdenking van de oorlogsslachtoffers in het centrum van Vliermaal. Daarna bood de gemeente de aanwezigen een receptie en samenzijn aan in het Vlierhof. Ondertussen bereidt het bestuur de eeuwherdenking van het einde van de Groote Oorlog in 2018 voor.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio