Kamercommissie keurt nieuwe berekening artsenquota goed

Print
Kamercommissie keurt nieuwe berekening artsenquota goed

Foto: Photo News

Brussel -

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag artikelsgewijs het wetsontwerp goedgekeurd dat voor de toekomst de verdeling van de artsenquota tussen Vlaanderen en Franstalig België regelt. Aan de stemming ging een bijwijlen pittig debat vooraf.

Het wetsontwerp van minister Maggie De Block (Open Vld) schrijft voor dat er vanaf 2024 een quotum voor het hele land wordt vastgelegd. Dat jaar studeren de eerste artsen af die dit jaar hun studies aanvatten.

Het wordt de Planningscommissie die het federale quotum vastlegt. Nadien bepaalt het Rekenhof de verdeelsleutel tussen Nederlandstaligen en Franstaligen op basis van de bevolkingsaantallen. In Brussel zal dat gebeuren via de leerlingenaantallen.

De wettekst baseert zich op een advies van de Planningscommissie om het overschot in de Franse Gemeenschap op 1.531 artsen vast te leggen. Dat overtal wordt voor het eerst in mindering gebracht van de quota van 2024 tot de ondergrens van 505 wordt bereikt. Dat overtal ligt lager dan in eerdere schattingen, omdat het aantal niet-actieve artsen er uit werd weggezuiverd.

De Franstalige partijen cdH, DéFI, Ecolo en PS zijn tegen het wetsontwerp gekant en hebben er in de Franse gemeenschap en de Franse gemeenschapscommissie in Brussel een belangenconflict tegen ingediend. Hun tegenstand bleek ook dinsdag tijdens de bespreking in de Kamer, vooral vanop de cdH-banken, maar ook bij PS en Ecolo.

“Eind jaren negentig waren er dokters die hun boterham niet verdienden en achter de kassa moesten gaan zitten. Willen jullie daar terug naartoe?”, reageerde minister De Block. “Het is zo lang jullie bevoegdheid geweest. Wat hebben jullie er al die jaren aan gedaan?”.

(belga)