Boek 'Rond de Reus' stelt zeven eeuwen van verbondenheid voor

Print
Boek 'Rond de Reus' stelt zeven eeuwen van verbondenheid voor

Foto: Willy Reumers

Grote-Brogel

Peer - Het boek 'Rond de Reus' van auteur-cultuurhistoricus Thomas Schonkeren is een uitgave van de Heemkundige Kring Peer, de Culturele Kring Peer, de Heemkundige Kring Wijchmaal en de Stad Peer. Het boek kadert in de viering van '650 jaar Stad Peer'. De link met Grote-Brogel is via Breugeliaans Peer duidelijk aanwezig in dit boek.

Tijdens de voorstelling van het boek 'Rond de Reus' door auteur Thomas Schonkeren - die tussendoor muzikaal opgeluisterd werd door gitarist Cedric Honings van Wauberg/Peer - kwam de goed gestructureerde indeling van het boek duidelijk tot uiting. Na het voorwoord en de inleiding werden de zes hoofstukken van het boek behandeld in de presentatie. Het ging over 'Dorp en Stad, 1367', 'Toren en Reus, 1367-1400', 'Wereld en Hemel, 1400-1750', 'Oorlog en Vrede, 1400-1750', 'Oud en Modern, 1750-1945', 'Mythe en Werkelijkheid, 1945-2017' en een samenvattend afsluitend gedeelte 'Leven rond de Reus'. 

Burgemeester Steven Matheï mocht de presentatie afronden. Hij feliciteerde cultuurhistoricus Thomas Schonkeren en al degenen die op een of andere wijze hebben meegewerkt aan dit prachtige cultuurhistorische boek ter gelegenheid van 'Peer 650 jaar stad'. Het ging over de circa 20 personen die worden vermeld in het voorwoord op blz. 4, maar bijkomend ook over vele andere personen die vermeld worden via de literatuurlijst en de 134 eindnoten waarnaar verwezen wordt (zie de literatuurlijst en de eindnoten op blz. 135 t/m 144 in het boek).

Met de Brogelse invalshoek kan gezegd worden dat de naam (Paul) Capals verschillende keren voorkomt bij de regionale en heemkundige literatuur, maar ook bij de eindnoten. We komen hierna even terug op wat Grote-Brogel via 'Breugeliaans Peer' betekent voor Peer. Daarvoor citeren we twee passages uit het boek.

De eerste passage (de laatste alinea van het onderdeel 'Breugeliaans Peer' in het hoofdstuk 'Mythe en Werkelijkheid') vinden we op blz. 128 van het boek, namelijk: “Tot slot de meest prangende vraag: wat moeten we denken van de manier waarop Bruegel wordt gepresenteerd op een plaats waarvan de link met de schilder niet vaststaat? Misschien moeten we ons gewoon niet blindstaren op de onzekere wetenschappelijke bewijsvoering achter het verhaal van Bruegel, maar ook kijken naar de positieve invloed. Dankzij Bruegel hebben de Perenaren kennis kunnen maken met dat stukje kunstgeschiedenis waar Bruegel voor staat, ongeacht het feit of hij nu uit Peer kwam of niet. Het bracht de Perenaren samen onder de gemeenschappelijke noemer Bruegelstad.”.

De tweede passage (de allerlaatste alinea van dit boek) vinden we op blz. 133 en 134, namelijk: “Onder invloed van de vele veranderingen waarmee zij geconfronteerd werden, vooral dan vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw, zochten de Perenaren naar een nieuwe manier om verbondenheid met hun medeburgers te creëren. De kerk bood vanaf die tijd immers geen gemeenschappelijk gedeeld verhaal meer aan, Europa waarborgde al enkele decennia de vrede, de globalisering daagde de vanouds lokaal verankerde cultuur uit, het aantal inwoners breidde zich uit, de bebouwing en ruimtelijke verrommeling namen toe, en bovenal fuseerde de gemeente Peer met de omliggende dorpen. Daarop rees de vraag wat die stedelijke eigenheid nog inhield, wat de inwoners nog gemeen hadden met elkaar. Deze situatie deed een ‘verbeelde gemeenschap’ ontstaan die, bij gebrek aan bestaande gemeenschappelijke verhalen, naar de mode van de postmoderne tijd, gewoon zelf gemeenschappelijke verhalen construeerde in ‘uitgevonden tradities’. De Torenfeesten, het verhaal van Bruegel de Oude, het terugkrijgen van de oude stadsrechten en de vieringen van 600, 625 en nu 650 jaar stad, zijn daar voorbeelden van. Daarmee doen de hedendaagse Perenaren hetzelfde als hun voorouders deden. Zoals de Peerse gelovigen uit de vroegmoderne tijd zich bijvoorbeeld verzamelden rond het gemeenschappelijk verhaal van Maria, zo doen ze dat nu rond de toren. Nog steeds vormen de Perenaren een gemeenschap rond de Reus, hun Reus.”

Dit rijkelijk geïllustreerde boek 'Rond de Reus': Zeven eeuwen Peerse verbondenheid, 1367-2017 (B5-formaat, paperback, 148 bladzijden) is echt de moeite waard en vormt zeker een goede aanvulling van uw lees- en/of boekenbestand.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio