Belastingvoordeel voor hybride auto’s dooft uit: “omgekeerde wereld”

Print
Belastingvoordeel voor hybride auto’s dooft uit: “omgekeerde wereld”

Foto: REUTERS

De federale regering plant de fiscale steun voor hybride wagens veel meer af te bouwen dan eerst gedacht. Dat blijkt uit nog niet afgeklopte teksten over het Zomerakkoord De aanpassing die voorligt betreft de zogenaamde stekkerhybrides, zoals een versie van de Porsche Cayenne. Dergelijke hybrides zouden door deze plannen hun fiscaal voordeel (gedeeltelijk) verliezen en dus ook minder aantrekkelijk worden als bedrijfswagen. De regering wil een grens trekken om te bepalen wanneer een batterij groot genoeg is om te kunnen spreken van een echte hybride. Die grens zou zo hoog liggen dat bijna elke stekkerhybride onder die grens terechtkomt. “De omgekeerde wereld”, vindt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring. “Zulke ecologisch verantwoorde wagens verdienen nog altijd een stimulans.”

Bij mobiliteitsorganisatie VAB is dan wel weer begrip te horen voor de regeringsplannen. “Die hybride wagens worden niet altijd optimaal gebruikt”, zegt VAB-woordvoerder Maarten Matienko. “Bovendien is het zo dat er een extreem hoge afwijking is tussen het geafficheerde verbruik en het reële verbruik. Ze hebben niet alleen een batterij, maar ook een extra motor, wat ervoor zorgt dat ze zwaarder zijn, met de bekende gevolgen voor de uitstoot.”

Matienko beklemtoont wel dat niet alle hybride wagens over dezelfde kam geschoren moeten worden. Hij maakt de scheiding bij auto’s die een vermogen hebben van meer dan 150 pk. “Zodra het vermogen over die grens gaat, worden auto’s toch vooral gekocht om het fiscale voordeel.”