CHECK GEZONDHEID

Waar of niet? “Alle honing bevat resten van pesticiden”

Print

Dit onderzoek werd opgestart omdat het bijenbestand ernstig bedreigd wordt. Tussen 2012 en 2016 verzamelden burgers meer dan 300 honingstalen. Uiteindelijk werden er 198 stalen van over de hele wereld geanalyseerd. In meer dan 75% van deze stalen vonden de onderzoekers inderdaad kwantificeerbare hoeveelheden neonicotinoïden: gemiddeld 1,8 ng/gram honing. De maximale toegelaten hoeveelheid in voedingsmiddelen in de EU bedraagt 50 ng/gram. De sporen van pesticiden in honing zijn dus extreem laag en hebben geen effect op de gezondheid van de mens.

Voor het bijenbestand is dit echter geen goed nieuws. Bijen zijn zo’n kleine wezentjes dat ze wel schade ondervinden van deze hoeveelheid pesticiden. Bijen spelen een zeer belangrijke rol in onze voedselketen: bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedingsgewassen. Wanneer er onvoldoende bijen zijn, komt dus ook onze voedselvoorraad in het gedrang. De huidige daling in het bijenbestand is een alarmerend teken dat het niet goed gaat met het voedselecosysteem, dus is er alle reden tot bezorgdheid. Toch kunnen we daar als consument niet veel aan doen, behalve beleidsmakers onder druk zetten om actie te ondernemen tegen alles wat de honingbij bedreigt. De honing die je thuis hebt staan, kan je rustig verder opeten.

80% waar

Driekwart van alle honingstalen, verzameld uit de hele wereld, bevatten sporen van neonicotinoïden, een veelgebruikt pesticide. De gevonden hoeveelheden zijn niet schadelijk voor de gezondheid van de mens, maar wel voor bijen. Bijen spelen een belangrijke rol als bestuivers van onze voedingsgewassen. Er zijn dringend maatregelen nodig om het bijenbestand beter te beschermen.