Visvijver loopt leeg nadat bever gat maakt in dijk

“Voor 10.000 euro goudvissen en kois weg”

Visvijver loopt leeg nadat bever gat maakt in dijk

Frans Van de Laar in zijn leeggespoelde visvijver. “Zoals het er nu naar uitziet, moet ik zelf opdraaien voor de schade.” Foto: gvb

Neerpelt -

Niet alleen in Opitter, ook in Neerpelt richtten bevers schade aan. Onlangs liep een vijver van een viskweeker leeg in de Dommel nadat een bever zich een weg had gebaand door een dijk. Bevers zijn bij ons beschermde dieren en een beverjacht om de dieren terug te dringen zoals in Nederlands-Limburg, is niet aan de orde. Het beschermingsprogramma dat minister Joke Schauvliege in 2015 vastlegde, laat wel diervriendelijke ingrepen toe.

“Voor 2003 kwamen in Vlaanderen geen bevers voor. Begin 2017 telde men 120 territoria. Op basis van het aantal gekende territoria wordt de beverpopulatie begin 2017 geschat op 330 tot 340 bevers”, luidt ...

Nieuwe Video's