© Twitter Ronny Balcaen

Buurtbewoners protesteren met tractoren aan ingang Pairi Daiza

Aan de ingang van het dierenpark Pairi Daiza werd zaterdag actie gevoerd door een groepje buurtbewoners, uit protest tegen de aanleg van een nieuwe weg. “Neen aan de wegen tegen de natuur”, stond er op een spandoek. Ook enkele landbouwers betuigden hun steun met tractoren. Maar voor de eigenaars van het dierenpark is het juist belangrijk dat de nieuwe weg er komt, om de dorpen in de omgeving van het verkeer te ontlasten.

De nieuwe weg die zal worden aangelegd, komt er door huidig landbouwgebied. Volgens de buurtbewoners, die pamfletten uitdeelden aan bezoekers van Pairi Daiza, is de weg echter geen goede oplossing. Ze hekelen ook de kostprijs (20 miljoen euro) en betreuren dat ze niet werden geraadpleegd. Bovendien vrezen ze dat de nieuwe weg niet zal verhinderen dat bezoekers, afgaande op hun gps, nog steeds door de dorpen zullen rijden.

Maar volgens de verantwoordelijken van het dierenpark krijgt het project de steun van het Waalse gewest en van de lokale overheden. “De belangrijkste doelstelling is om de dorpen te omzeilen en opnieuw rust en veiligheid te schenken aan de meeste bewoners”, aldus de woordvoerder. Aan de actie zaterdag namen enkele tientallen buurtbewoners deel, terwijl er meerdere duizenden betrokken partij zijn, luidde het nog.

De actie was georganiseerd door verschillende buurtcomités van Brugelette, Gibecq (Gibeek), Ghislenghien (Gellingen) en Hellebecq (Hellebeek).

Meer over Pairi Daiza