Belgian Memorial Day brengt hulde aan vrouwen van Wereldoorlog 1

Print
Brussel -

Op de vierde editie van Belgian Memorial Day is vrijdag aan de Congreskolom in Brussel eer betuigd aan de vrouwen en hun actie in de Eerste Wereldoorlog. Volgens het Belgisch Nationaal Herdenkingscomité, dat aan de basis van het initiatief ligt, is het de eerste keer dat dit gebeurt.

Vrouwen waren niet alleen slachtoffer in de Grote Oorlog, maar waren ook actief in de militaire operaties of in het verzet, en vervingen in de fabrieken en ziekenhuizen de mannen die naar het front waren vertrokken, zo brengt het comité in herinnering.

Tijdens de ceremonie lazen representatieve vrouwen uit de landen die betrokken waren in het conflict, de namen voor van 1.172 burger- en militaire slachtoffers die in 1917 op Belgisch grondgebied het leven lieten. Een vertegenwoordiger van de koning en afgevaardigden van verscheidene civiele, politieke, diplomatieke en militaire overheden woonden de plechtigheid bij.

Olga Zrihen, vicevoorzitster van de Senaat, las een lange lijst van namen voor van vrouwen die gedeporteerd werden. Een vrijwillige verpleegster las de laatste brief voor die Leonie Rammeloo aan haar verwanten schreef net voordat ze geëxecuteerd werd.

De herdenking werd afgesloten met het neerleggen van bloemen op het Graf van de Onbekende Soldaat, het aanwakkeren van de eeuwige vlam, de Ode aan de Vreugde en de Brabançonne.

(belga)