Sofie is seksueel dienstverleenster en bezoekt senioren: “Geld als middel om de afstand te bewaren”

Sofie is 52 jaar en werkt als seksueel dienstverleenster samen met Aditi vzw, een advies- en informatiecentrum betreffende intimiteit en seksualiteit voor mensen met een beperking en kwetsbare senioren. “Ik ben ermee begonnen na mijn scheiding. Ik las een artikel in de krant en het sprak me wel aan. Ik bezoek cliënten ouder dan mijn eigen vader maar ik geniet ervan.”

Pauline Beckers

Soms komen klanten bij Aditi vzw terecht na grensoverschrijdend gedrag. “Daarmee bedoel ik niet strafbare feiten maar bijvoorbeeld wel seksueel getinte opmerkingen naar verplegend personeel, thuis of in het woonzorgcentrum. “Pak ‘m maar een keer vast, meisje”, wanneer het verplegend personeel aan het dagelijkse wasje bezig is.” Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Het gebeurt vaak dat de partner overleden is, de senioren voelen zich eenzaam en missen het fysiek contact van toen hun partner nog leefde”. De zorgvraag van kwetsbare mensen staat steeds centraal, dat is ook het verschil met reguliere prostitutie. Aan iedere nieuwe dienstverlening gaat altijd een gesprek met één van de medewerkers van Aditi vzw vooraf, om zo de eigenlijke zorgvraag in kaart te brengen.

Goedkoop is het niet

Voor een uur dienstverlening varieert de prijs tussen de 80 en de 100 euro plus kilometervergoeding. En vaak komt maandelijks een dienstverleenster bij de klant. Niet meer. Aditi bepaalt mee de frequentie van de bezoeken. Dit al naargelang de zorgvraag en om de afstand tussen de dienstverlener en de klanten groot genoeg te houden. Ook de Limburgse Sofie zelf probeert zich niet aan klanten te hechten. Het is niet de bedoeling om extra giften of cadeautjes te ontvangen. “Mensen vragen soms wel eens om iets te gaan eten. Maar daar mag en wil ik niet op ingaan. Bij een bezoek slaan we daarom ook maar een kort babbeltje en daarna gaan we over tot het echte werk.” Maar ook geld is hierin een belangrijke factor. Het contant betalen van het bezoek zorgt voor een zakelijke afhandeling van het bezoek en zo kan zowel de klant als de dienstverleenster gemakkelijker de afstand bewaren. “Maar dat betekent niet dat het me niets doet wanneer de klant plots overlijdt.”

Ouder dan mijn vader

Sofie bezoekt ook klanten die ouder zijn dan haar eigen vader. Maar daar heeft ze geen moeite mee. “Ik maak de associatie niet. Leeftijd is maar een getal. Er zijn tachtigers die nog een heel open geest hebben en voor alles open staan. Veel meer dan iemand van zestig.” Sofie hoopt nog jaren te kunnen kunnen doorgaan. “Het is echt mijn passie.”

*Sofie is een schuilnaam.

Lees meer over Happy Aging

Aangeboden door onze partners