“Vlaanderen maakt niet enkel de appartementen duurder, maar verhoogt ook de verwarmingskosten”

duchâtelet op vrijdag

“Vlaanderen maakt niet enkel de appartementen duurder, maar verhoogt ook de verwarmingskosten”

Foto: HBvL

Frankrijk heeft veel te weinig goedkope woningen. De bouw ervan is stilgevallen nadat de regelgeving de kosten ervan gevoelig duurder heeft gemaakt. Gevolg: men ziet nu op allerlei plaatsen in Frankrijk woonkampen; niet enkel van illegalen, maar ook van gewone burgers die om een of andere reden onvoldoende steun krijgen of geen werk hebben. Ze brengen hun dagen en nachten in benarde omstandigheden door. De economie van Frankrijk is nochtans sterk genoeg om iedereen onderdak te verschaffen, om iedereen in menswaardige omstandigheden te laten leven.

President Macron gaat deze mensen een droog en warm onderdak verschaffen door het aantal bouwvoorschriften te verminderen. Daarbij blijft woonkwaliteit nog steeds gerespecteerd maar worden sommige minder zinvolle regels afgeschaft.

Misschien kunnen wij er ook iets uit leren. Sinds een aantal jaren moeten bij ons woningen uitgerust worden met ventilatiesystemen. Vensters openzetten is niet meer genoeg volgens de Vlaamse regering. Dat komt omdat woningen steeds beter geïsoleerd worden en de spleetjes onder deuren of vensters minder groot zijn. Het is ook aangetoond dat verse lucht belangrijk is voor onze gezondheid. De ventilatiesystemen moeten minstens minimaal werken en dus steeds lucht naar binnen zuigen (en uitstoten). Ze helemaal afzetten, mag niet en kan ook niet (als men de regels respecteert). De meerprijs per woning is aanzienlijk, ongeveer 15.000 euro.

Ik heb de gebruiksaanwijzing eens gelezen en daaruit blijkt dat bij de “normale” stand de lucht in een appartement ongeveer een keer per uur ververst wordt. Haha, dat is dus de reden waarom een buur die ‘s namiddags wilde slapen omdat hij ‘s nachts werkte, de slaap niet kon vatten toen het buiten 30 graden was deze zomer: het ventilatiesysteem bracht voortdurend warme lucht naar binnen!

In de winter wordt evenzeer de (verwarmde) binnenlucht in de woning om het uur vervangen door koude buitenlucht. Enkel de duurste systemen laten de kanalen met uitgaande warme lucht lopen langs de kanalen die de koude buitenlucht binnenbrengen, zodat die enigszins wordt opgewarmd voor hij binnenkomt.

De Vlaamse regelgeving maakt dus niet enkel de appartementen duurder, maar verhoogt bovendien de verwarmingskosten.

Er zit nog een ander probleem aan vast. Wat gebeurt er indien er - zoals vorige week bij de brand van de Ritz in Hasselt- plots gevaar van asbestdeeltjes in de lucht blijkt te zitten, of bij de stank in Aalst mei dit jaar, gezien de ventilatie voortdurend blijft aanzuigen? Als gevolg van deze Vlaamse regelgeving is de enige (onwettelijke) manier om “ramen en deuren te sluiten” de elektriciteit in het hele huis af te zetten, zodat de aanzuigventilator stilvalt. Hopelijk duurt dat niet te lang, zodat de diepvries niet ontdooit.

Misschien moet men hier ook eens nadenken over vermindering van regelgeving?