VIDEO. Goed rapport voor hoger onderwijs in Limburg

Print

De Vlaamse universiteiten en hogescholen staan in voor kwaliteitsvol onderwijs, zo blijkt maandag uit de instellingsreviews van NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De zestien beoordeelde onderwijsinstellingen kregen een positieve evaluatie, al gebeurde dat bij Universiteit van Hasselt wel onder voorwaarden. Hogescholen PXL en UCLL kregen eveneens een goed rapport.

Het was de eerste keer dat de NVAO dergelijke instellingsreviews hield bij de achttien universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Bij die reviews, die tussen maart 2016 en maart 2017 plaatsvonden, werd de kwaliteit van het onderwijsbeleid van de universiteiten en hogescholen geëvalueerd. Daarbij werd ook het interne systeem voor de bewaking van de eigen opleidingen onder de loep genomen.

Die laatste controle is nodig omdat het systeem van visitaties - aparte kwaliteitscontroles per opleiding door externe experts - op de schop gaat. Voortaan kunnen hogescholen en universiteiten elk hun eigen systeem van kwaliteitsbewaking uitvoeren, maar daarvoor moet de onderwijsinstelling voldoende garanties kunnen voorleggen.

Aanbevelingen

Volgens het rapport dat NVAO heeft opgesteld, lijken die garanties er wel zijn. Er wordt gesteld dat de onderzochte instellingen vanuit een sterke visie kwaliteitsvol onderwijs afleveren. Zestien van de achttien onderzochte instellingen kregen een positieve beoordeling, al zijn daar in twee gevallen waren daar wel voorwaarden aan verbonden.

Zo wordt bij LUCA School of Arts een lijst met zeven aanbevelingen geformuleerd. De hogeschool moet onder meer zijn visieontwikkeling sneller omzetten naar concrete beleidsplannen. Voor UHasselt gaat het om één aanbeveling: de universiteit moet binnen twee jaar aantonen dat alle strategische doelstellingen systematisch gemonitord worden op het niveau van de instelling.

Nog eens twee andere instellingen van het hoger onderwijs hebben nog geen beoordeling gekregen. Het gaat om Thomas More en de Hogere Zeevaartschool Antwerpen.

Tot slot wordt door NVAO ook aangestipt dat de instellingen in hun onderwijsbeleid actief inspelen op maatschappelijke uitdagingen, zoals de instroom van studenten met een taalachterstand. Diversiteit blijkt algemeen hoog op de agenda te staan.

Minister Crevits maakt duidelijk dat ze opgetogen is met het positieve resultaat. “De resultaten van deze proefperiode vormen de basis om de nieuwe evaluatiemethode decretaal te verankeren”, verduidelijkt ze nog.