slangen op maandag

COLUMN - SLANGEN OP MAANDAG

Pensioenstorm

Print
Pensioenstorm

Foto: Jimmy Kets

Bij iedere orkaan die over Amerika rolt, vraagt een mens zich af of dit de prijs is voor klimaatontkenning. Maar hier, in ons eigen kleine landje, zijn we op dezelfde onverantwoorde manier een storm over ons aan het afroepen: een pensioenstorm. Dat er een onhoudbare vergrijzingsgolf op ons af komt, die de pensioenkosten zal doen exploderen, weet iedereen. Maar de opeenvolgende regeringen slagen er niet in om een antwoord op die vaststelling te bieden. Integendeel, het geklungel met de pensioenpolitiek, dat we de afgelopen weken zagen, maakt pijnlijk duidelijk dat men niet weet waar men mee bezig is.

Het is duidelijk dat we allemaal langer aan de slag moeten, om op die manier het aantal jaren dat er pensioen betaald moet worden in de hand te houden. Dat is voor niemand een fijne boodschap. Maar mensen worden ouder, en die ouder wordende mensen zijn met meer. In ons land is het gemiddeld aantal jaren dat iemand werkt alvorens op pensioen te gaan 32,6 jaar. Er zijn maar drie landen in Europa waar dat minder is.

Het is in dat licht onbegrijpelijk dat de overheid pensioen gaat afpakken van mensen die al 40 jaar gewerkt hebben, maar die op latere leeftijd werkloos worden. Op die manier straft men al degenen die op jonge leeftijd zijn beginnen werken. De logica is om pensioen niet te baseren op je leeftijd, maar op het aantal gewerkte jaren, waarbij de discriminatie tussen latere en vroegere jaren wordt weggewerkt. Bovendien moet men de moed hebben om die pensioenopbouw niet volledig uit te hollen door van zowat ieder beroep een zwaar beroep te maken. Wie een zwaar beroep heeft, moet de kans krijgen om op latere leeftijd een lichter beroep op te pikken. Tenzij men kan aantonen dat een beroep daadwerkelijk de levensverwachting verkort. Dat is echter eerder uitzonderlijk het geval.

Anticiperen op de toekomst hoeft trouwens niet te betekenen dat alles ‘minder’ moet zijn. Wij werken misschien het minst van heel Europa, maar onze pensioenen behoren ook tot de laagste in heel Europa. Het veroorzaakt heel wat armoede onder gepensioneerden. Ook daar kan langer werken meer financiële ruimte creëren. Maar dan zal men ook een andere aberratie moeten aanpakken, namelijk dat het ambtenarenpensioen pakweg twee keer zo hoog is als het pensioen voor een andere weddetrekkende. Dat stamt uit een tijd toen ambtenaren slechter betaald werden en mensen vroeger stierven. Beide zijn vandaag niet meer het geval. Een overheid moet echter zijn engagementen nakomen. Ambtenaren die dit pensioen hebben opgebouwd, moeten dit voor hun gewerkte jaren ook krijgen. Maar voor nieuwe pensioenrechten en mensen die nu pas voor een overheidsjob kiezen, zou het niet meer dan logisch zijn om de bedragen naar mekaar toe te laten groeien.