COLUMN

“Schaf het leger in alle landen af en deel het geld dat zo bespaard wordt aan iedereen uit”

Print

duchâtelet op vrijdag

“Schaf het leger in alle landen af en deel het geld dat zo bespaard wordt aan iedereen uit”

Foto: HBvL

Voor ons burgers is het moeilijk in te schatten hoe groot het gevaar van oorlog werkelijk is, zoals bijvoorbeeld met Noord-Korea. We zijn gewoon dat er veel gedreigd wordt, maar oorlog, die komt er niet zo vaak… Of toch? Hij is er recent wel gekomen in Syrië en niet lang daarvoor in Irak. Maar ook in Afghanistan en zelfs in Europa, in het vroegere Joegoslavië.

We hadden bijna een nieuwe wereldoorlog in 1962 onder Kennedy toen Rusland atoomraketten op Cuba wou plaatsen. In die tijd vlogen er permanent zware bommenwerpers van de VS en de Sovjet-Unie de wereld rond met tientallen atoombommen die elk een kracht hadden van 20 miljoen keer 1.000 kg springstof. Zo één bom was duizend keer krachtiger dan die boven Hiroshima ontplofte. Bij een ontploffing boven een grootstad zou ze in één klap miljoenen doden veroorzaakt hebben.

Dertig jaar lang is dat gevaar boven ons hoofd blijven hangen en het zou me niet verwonderen dat de VS nog steeds zo’n bommenwerpers heeft rondvliegen, naast de raketten op duikboten en het vasteland die klaar staan om de “vijand” te bestoken. De logica van de militaire denkers was dat het beter is eerst aan te vallen als een militaire confrontatie onvermijdelijk lijkt. Daarbij zouden wel tientallen miljoenen doden in eigen land of bij geallieerden vallen, maar dat was een fractie van de slachtoffers die zouden vallen indien zou gewacht worden tot de Sovjet-Unie de aanval had ingezet.

Wat ik hier schrijf, is geen grap.

Het probleem tijdens die “koude oorlog” was dat een foute inschatting van de intenties van de tegenpartij kon leiden tot zulk een aanval. Daarom werd destijds een “rode telefoon” geïnstalleerd tussen de leiders van de VS en Rusland.

Het zijn mensen die beslissen over oorlog en de vreselijke consequenties er van. En die mensen zijn net als wij allemaal niet perfect. De Eerste Wereldoorlog ontstond bij wijze van spreken per vergissing uit misplaatste trots onder familieleden. Vele van onze leiders zijn geestelijk gestoord, onder meer Donald Trump. De verkiezing van deze man toont aan dat ons huidig bestuurssysteem geen garantie is voor goed bestuur. In vergelijking met de dwaze oorlogen die nu gevoerd worden, is het beter het leger in alle landen af te schaffen en het geld dat zo bespaard wordt aan iedereen uit te delen.

Misschien is de tijd aangebroken om zich af te vragen hoe landen en de wereld beter kunnen worden bestuurd. Elke wereldburger heeft nu onbeperkt toegang tot informatie via bijvoorbeeld Google en Wikipedia. Communicatie is zo goed als gratis. Dan moet het toch mogelijk zijn betere bestuursvormen te bedenken dan de 200 jaar oude systemen die de meeste landen nu gebruiken?