DE KERN

“Wie gelooft dat onze politici hun toverstokjes de komende maanden zullen opbergen, is eraan voor de moeite”

Print
“Wie gelooft dat onze politici hun toverstokjes de komende maanden zullen opbergen, is eraan voor de moeite”

Foto: HBvL

Hocus pocus, iedereen kan toveren. Vijftien jaar geleden zong kleuterend Vlaanderen dit uit volle borst mee. Anno 2017 lijken Benoît Lutgen (cdH), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Joke Schauvliege (CD&V) de K3’tjes van dienst te willen spelen. Dat de kiezer geen kleuter is en de tekst van deze hit niet al te serieus moet worden genomen, vergeten ze gemakshalve.

Net voor de zomer verraste Benoît Lutgen vriend en vijand door mee te delen dat hij in Franstalig België niet langer met de door schandalen geteisterde PS wilde regeren. Vandaag, tweeëneenhalve maand later, blijkt dit PS-oplosmiddel niet echt te werken. Omdat Défi-voorzitter Olivier Maingain blijft weigeren om een meerderheid zonder de PS te vormen, moet het cdH in de Brusselse en de Franse Gemeenschapsregering noodgedwongen met de socialisten verder regeren.

Ook Gwendolyn Rutten lijkt niet vies van een spelletje hocus pocus. Begin augustus bevestigde haar partijgenoot, ex-pensioenminister Vincent Van Quickenborne, dat ook wie na zijn 50ste werkloos zou worden daar iets van zou voelen in zijn latere pensioen. Als door een wesp gestoken probeert de Open Vld-voorzitster deze uitspraak sinds zondag weg te toveren. Alle 50-plussers mogen op beide oren slapen, garandeert ze.

Ten slotte is er nog Vlaams minister Joke Schauvliege. “Gezinnen die zuinig omspringen met drinkwater zullen minder betalen. Wie veel water gebruikt, bijvoorbeeld om een zwembad te vullen of vaak het gazon te besproeien, zal meer betalen”, beloofde ze begin 2016, toen het nieuwe berekeningssysteem van de drinkwaterfactuur in werking trad. Dat de drinkwaterfactuur van ondergetekende - een alleenstaande die weinig thuis is, geen zwembad heeft en zijn gazon niet besproeit - in enkele jaren bijna is verdubbeld tot 300 euro, zal wel toeval zijn.

Dat de Vlaamse Milieumaatschappij in haar pas gepubliceerde jaarrapport 2016 opmerkt dat het aantal betalingsuitstellen, afbetalingsplannen en ingebrekestellingen voor drinkwaterfacturen fors is gestegen, is dat niet. Het enige positieve cijfer in dat rapport werd dinsdag al gelekt, namelijk dat het aantal afsluitingen van drinkwater met een derde is gedaald. Dat de drinkwatermaatschappijen zeggen dat die daling “mede het gevolg is van personeelstekort” werd bewust verzwegen. Wat meteen aantoont hoe gevoelig dit rapport ligt.

Wie gelooft dat onze politici hun toverstokjes de komende maanden zullen opbergen, is eraan voor de moeite. Daarvoor is politiek soms te ondoorgrondelijk, heeft ze een te hoog magiegehalte, zeker als verkiezingen eraan komen.